Krachten bundelen om de uitdagingen van rekrutering voor klinische proeven te overwinnen

Klinische proeven zijn van fundamenteel belang om de innovaties die we in de farmaceutische industrie doen, te waarborgen. Het vermogen om deelnemers te rekruteren is van essentieel belang voor het welslagen van een proef. Maar het vinden van patiënten die bereid zijn zich in te schrijven en in een proef te blijven, is een serieuze uitdaging voor onderzoekers. In het kader van onze reeks over innovatie in de gezondheidszorg praat Eva McLellan, onze directeur bedrijfsstrategie, transformatie en innovatie, met de man die hier in België daar verandering in probeert te brengen.

Mitchell Silva heeft een doctoraat in bio-ingenieurswetenschappen en is ondernemer. Hij is eveneens een patiënt alsook een voorvechter van patiënten. De afgelopen tien jaar heeft hij Patient Centrics geleid, een adviesbureau dat samenwerkt met verschillende belanghebbenden binnen de gezondheidszorg, om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren.

Hij heeft een schrijnend probleem aan het licht gebracht betreffende een rekruteringskloof bij klinische proeven. Mitchell probeert dit probleem op te lossen met de aanstaande lancering van een centraal portaal voor klinische proeven in België, in samenwerking met verschillende farmaceutische bedrijven, waaronder Roche.

"Het centrale portaal voor klinische proeven is een initiatief dat nu een jaar geleden van start is gegaan. Gebaseerd op de behoefte die we aan de patiëntenkant zien, wat betekent dat ze op zoek zijn naar proeven," legt hij uit. "We zien ook dat ziekenhuizen en de industrie op zoek zijn naar patiënten om deel te nemen aan hun proeven.

Volgens Silva is één van de belangrijkste moeilijkheden waarmee deelnemers aan klinische proeven te kampen hebben, het gebrek aan informatie en het ingewikkelde taalgebruik dat vaak wordt gebruikt. 

"Alle beschikbare informatie is in het Engels en in een taal die voor de gemiddelde persoon moeilijk te begrijpen is," zegt hij over de Belgische patiënten die hij probeert te ondersteunen.

Mitchell is van mening dat door het portaal in te bouwen in reeds bestaande portalen van patiëntenorganisaties en ziekenhuizen, het voor patiënten en artsen gemakkelijker zal worden om relevante informatie uit te wisselen.

De les die ik tot nu toe heb geleerd, is dat we bij dit project open moeten blijven samenwerken om de kenmerken te identificeren die voor elk van de belanghebbenden van waarde zijn. En deze stap voor stap implementeren, want we willen niet wachten op de perfecte oplossing voordat we aan de slag gaan.
Mitchell Silva
Mitchell Silva Founder of Patient Centrics and Esperity

Een andere uitdaging waarmee de Belgische gezondheidszorg wordt geconfronteerd, is volgens Michell dat het zeer gefragmenteerd is.

"Ik denk dat we na analyse kunnen stellen dat het ecosysteem van de gezondheidszorg in België gefragmenteerd is. Gefragmenteerd in termen van de oplossingen die bestaan, maar ook in termen van ziekenhuisnetwerken die aan hun eigen oplossingen werken," zegt hij.

Mitchell vindt het bemoedigend dat er in België steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan. Maar hij gelooft dat er nog meer kan worden gedaan om ervoor te zorgen dat de markt het soort schaalbare oplossingen krijgt die de gezondheidszorg in België uiteindelijk duurzamer zal maken.  

Dinsdag 17 mei is het de Internationale Dag van klinische proeven. Wij nodigen u uit onze speciale bewustmakingssessie bij te wonen om te weten te komen wat er kan worden gedaan om de rekrutering van patiënten voor klinisch onderzoek te vergroten en te versnellen.