Nederlands

Gesprekken over gezondheidsinnovatie

In onze reeks gesprekken over gezondheidsinnovatie worden best practices onderzocht over hoe we samen zinvolle en impactvolle innovatie kunnen stimuleren die werkt voor patiënten en samenlevingen. We zijn net gestart met seizoen twee van deze reeks. Seizoen twee richt zich op de samenwerking met patiënten en hun vertegenwoordigers. We hopen dat dit anderen zal inspireren om samen met ons bij te dragen aan een betere gezondheidszorg voor iedereen.

Via deze gesprekken werd onderzocht hoe we innovatie kunnen stimuleren door het traditionele model van transactionele gezondheidszorg om te buigen naar een duurzame omgeving en naar positieve gezondheidservaringen voor iedereen. De serie benadrukte dat we alleen samen - binnen ons vakgebied en met onze partners - een verschil kunnen maken in de samenleving waarin we leven en werken.

Seizoen twee van de reeks verkent de manieren om betekenisvolle langetermijnrelaties en vertrouwen op te bouwen met onze meest waardevolle en meest betrokken partners: de patiënten. Patiënten zijn de aangewezen personen om innovatie te stimuleren, omdat zij experts zijn in leven met hun aandoening en omdat zij een unieke kijk hebben op het "volledige" traject van de patiënt, van de diagnose tot de behandeling en het leven met hun aandoening.

Hun unieke bijdragen en inzichten in hoe goede en slechte samenwerking eruit ziet, kunnen ons helpen om de betrokkenheid van patiënten in de toekomst fundamenteel te maken. Uiteindelijk is het door de kracht van partnerschappen en het samenwerken met visionairs uit alle geledingen van de maatschappij, dat we een beter gezondheidssysteem voor iedereen kunnen opbouwen.

Dialogen om de gezondheidszorg voor iedereen opnieuw te bekijken en te verbeteren

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00001831 - Created on 14/11/2022

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring