Nederlands

Privacyverklaring

Laatst herzien: Augustus 2021

Bij nv Roche sa en Roche Diagnostics Belgium (d.w.z.de Roche groep in België, hierna “Roche”) hechten wij veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke informatie. Deze Privacyverklaring beschrijft de soorten persoonlijke informatie die Roche kan verzamelen; de manier waarop Roche uw persoonlijke informatie kan verzamelen, gebruiken of delen; de stappen die Roche onderneemt om uw persoonlijke informatie te beschermen; de keuzes die u heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke informatie; en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op websites van Roche die een link naar deze Privacyverklaring bevatten. Onze websites kunnen ook links naar websites van derden bevatten. Wij onderschrijven, noch zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud van websites of bronnen van derden, en onze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites die niet verwant zijn met Roche, ook niet als u deze websites bezoekt via een link op onze website. U dient het privacybeleid van elke website van derden te lezen voordat u enige informatie verstrekt.

In deze Privacyverklaring wordt onder “Persoonsgegevens” verstaan alle informatie waarmee u zowel direct als indirect individueel kunt worden geïdentificeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Deze website is niet gemaakt of bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens op deze website van iemand jonger dan 13 jaar zonder de voorafgaande, verifieerbare toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt. Deze ouder of voogd kan, op verzoek, het recht hebben om de door het kind verstrekte informatie te bekijken en te verzoeken dat deze wordt verwijderd. Bovendien moeten alle minderjarigen de toestemming van hun ouder of voogd vragen alvorens Persoonsgegevens op deze website of online bron te gebruiken of openbaar te maken.

De verwerkingsverantwoordelijke is nv Roche sa, Dantestraat 75, BE-1070 Brussel, België en/of Roche Diagnostics Belgium, Berkenlaan 8A, BE-1831 Diegem, België.

U kunt contact opnemen met nv Roche sa per post op het volgende adres: Dantestraat 75, BE-1070 Brussel, België, of via e-mail op

U kunt contact opnemen met Roche Diagnostics Belgium per post op het volgende adres: Berkenlaan 8A, BE-1831 Diegem, België ,of via e-mail op.  

Op deze website kunnen wij Persoonsgegevens over u opvragen. Voorbeelden van Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen en die u rechtstreeks identificeren zijn uw naam, contactgegevens, e-mailadres en andere informatie in combinatie met deze identificatiegegevens. Wij kunnen ook bepaalde Persoonsgegevens verzamelen die u niet rechtstreeks met uw naam identificeren, maar die kunnen worden gebruikt om te identificeren dat een specifieke computer of specifiek apparaat onze website heeft bezocht.

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op onze websites voor verschillende doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • om te reageren op uw verzoeken of vragen;

 • om een transactie te voltooien;

 • om overeenkomsten uit te voeren;

 • om uw ervaring te personaliseren;

 • om websiteanalyses uit te voeren en websiteprestaties te meten;

 • om bijwerkingen en andere activiteiten met betrekking tot geneesmiddelenbewaking op te volgen en te monitoren;

 • om de website te beheren en onderhouden, inclusief voor beveiligingsdoeleinden; en

 • social listening-diensten.

Verschillende functies van onze website vereisen Persoonsgegevens als u ervoor kiest deze te gebruiken, waaronder enquêtes, registratie en functies voor het delen van inhoud (d.w.z. 'E-mail naar een vriend'-links). Roche en haar zakelijke partners (zoals dienstverleners of andere derden die bepaalde diensten aan Roche verlenen) verzamelen deze informatie over u alleen als u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet voor u beschikbaar zijn als u ervoor kiest om bepaalde Persoonsgegevens niet te verstrekken. Alle Persoonsgegevens die u op onze websites aan ons verstrekt, zullen in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden gebruikt.

Deze tabel beschrijft elke website gerelateerde verwerkingsactiviteit in detail en geeft informatie over de categorieën van verzamelde informatie en de wettelijke basis van verwerking voor elk van deze activiteiten:

Cookies besparen u de moeite om bepaalde informatie in sommige registratiegebieden opnieuw in te voeren, helpen u inhoudsspecifieke informatie te verstrekken en om bij te houden welke delen van de site het populairst zijn. Een 'cookie' is eigenlijk een bestand dat onze webserver of de webserver van een van onze dienstverleners of externe partners naar uw computer kan sturen wanneer u een van onze sites bezoekt. Dit bestand wordt vervolgens op uw computer opgeslagen.

Cookies kunnen informatie verkrijgen die uw computer of browser identificeert, waaronder een apparaat-ID, uw IP-adres en/of een advertentie-ID, evenals informatie met betrekking tot uw browsergeschiedenis. De informatie die wij verkrijgen door het gebruik van cookies kan worden gecombineerd met andere Persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Onze website kan de volgende soorten cookies en traceertechnologieën gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Deze cookies worden meestal alleen ingesteld als reactie op door u verrichte handelingen die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of u hierover te waarschuwen, maar het blokkeren van deze cookies zal de werking van de website verhinderen. Deze cookies slaan normaal gesproken geen Persoonsgegevens op.

 • Functionele cookies. Functionele cookies stellen onze websites in staat om verbeterde functionaliteit en personalisering te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe dienstverleners wiens diensten wij aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies weigert, dan werken sommige of al deze diensten mogelijk niet naar behoren.

 • Prestatiecookies. Prestatiecookies stellen ons in staat om bezoeken en verkeersbronnen te tellen zodat wij de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Deze cookies helpen ons begrijpen hoe onze websites worden gebruikt, zoals welke websites het meest en het minst populair zijn en hoe mensen door de website surfen. De informatie die in deze cookies wordt verzameld, wordt samengevoegd, wat betekent dat die geen betrekking heeft op u persoonlijk. Als u deze cookies uitschakelt, kunnen we niet weten wanneer u onze website hebt bezocht en kunnen we de prestaties van de website niet meer controleren. In sommige gevallen kunnen deze cookies naar onze externe dienstverleners worden gestuurd om ons te helpen deze analyses te beheren.

 • Sociale media cookies. Sociale media cookies worden ingesteld door een reeks sociale media diensten die we aan de website hebben toegevoegd (zoals Facebook, Twitter, LinkedIn) om u in staat te stellen onze inhoud te delen met uw vrienden, collega's en netwerken. Deze cookies zijn in staat om onze browser op andere websites te volgen en een profiel van uw interesses op te bouwen. Dit kan invloed hebben op de inhoud en berichten die u ziet op de andere websites die u bezoekt. Als u deze cookies niet toestaat, kunt u deze deeltools mogelijk niet gebruiken of zien.

 • Doelgerichte cookies. Doelgerichte cookies kunnen door onze advertentiepartners worden ingesteld via onze website. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Deze cookies slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte reclame zien.

 • Webbakens. Een webbaken is een stukje softwarecode op een webpagina of in een e-mailbericht dat wordt gebruikt om bekeken pagina's of geopende berichten te volgen. Webbakens geven de websiteserver informatie, zoals het IP-adres en browsertype van de computer van de bezoeker. Webbakens kunnen worden geplaatst in online advertenties die mensen naar onze site brengen en op verschillende pagina's van onze site. Webbakens geven ons informatie over hoe vaak een pagina wordt geopend en welke informatie wordt geraadpleegd. Webbakens worden ook wel internettags, single-pixel GIF's, clear GIF's en onzichtbare GIF's genoemd.

Bepaalde webbrowsers en andere programma's kunnen worden gebruikt om uw voorkeuren aan Roche kenbaar te maken over hoe en of Roche of derden informatie over uw online activiteiten mogen verzamelen. Momenteel reageert Roche niet op dergelijke signalen.

De meeste internetbrowsers stellen u in staat om uw browserinstellingen te wijzigen om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, waarmee u kunt kiezen of u de cookies accepteert of automatisch alle cookies weigert. Houd er rekening mee dat dit invloed kan hebben op de werking van sommige delen van onze websites. Als u eerder cookies hebt geaccepteerd, kunt u dezelfde browserinstellingen gebruiken om dergelijke cookies te weigeren als u van gedachten verandert.

Daarnaast kunnen sommige van onze websites gebruikmaken van analysetools van derden om namens ons prestatiecookies te verzamelen en beheren. Enkele specifieke tools die wij gebruiken zijn Adobe Analytics en Google Analytics, zoals hieronder beschreven:

 • Adobe Analytics. Wij gebruiken Adobe Analytics op onze websites, die informatie verzamelt via cookies. Als u zich wilt afmelden voor het gebruik van uw gegevens door deze cookies, gebruik dan de uitschrijvingstool van Adobe, die hier beschikbaar is:

.

 • Google Analytics. Onze websites kunnen gebruik maken van bepaalde Google Analytics-reclame weergavefuncties, die informatie verzamelen via cookies, waaronder remarketing van Google Analytics en demografische gegevens en interesses rapportage. Als u zich wilt afmelden voor het gebruik van uw gegevens door deze cookies, gebruik dan de uitschrijvingstool van Google, die hier beschikbaar is:

Wij verkopen of dragen uw Persoonsgegevens niet over aan een niet-gelieerde entiteit voor hun eigen direct marketinggebruik, tenzij wij u hiervan uitdrukkelijk op de hoogte brengen en uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen. Wij gebruiken externe reclamebedrijven om advertenties op andere websites te plaatsen. Deze bedrijven kunnen gegevens over uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om de effectiviteit van advertenties te meten en om advertenties over onze goederen en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn. Als u meer informatie wenst over deze toepassing en uw keuzes om u af te melden voor het gebruik van deze informatie door deze bedrijven, zie dan het bovenstaande gedeelte.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met aan Roche gelieerde ondernemingen over de hele wereld. De Roche-filialen zullen uw Persoonsgegevens gebruiken voor dezelfde doeleinden als wij. Een lijst van Roche-filialen is beschikbaar in het huidige jaarverslag, dat te vinden is in de rubriek Investors op.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook delen met derden, zoals onze dienstverleners, voor de volgende doeleinden:

 • om te helpen bij het uitvoeren van zakelijke transacties van Roche;

 • om technisch onderhoud van onze websites en andere webplatforms uit te voeren;

 • om een fusie, consolidatie, overdracht van controle of andere bedrijfsreorganisatie waaraan Roche deelneemt, of ingevolge een door Roche aangegane financiële regeling , te faciliteren;

 • om te reageren op passende verzoeken van rechtmatige overheidsinstanties, of indien vereist door toepasselijke wetten, gerechtelijke bevelen of overheidsvoorschriften; en

 • waar nodig voor bedrijfsaudits of om een klacht of beveiligingsrisico te onderzoeken of erop te reageren.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via uw gebruik van deze website kunnen worden overgedragen naar of opgeslagen in een geografische regio die andere privacyverplichtingen oplegt dan uw land van herkomst. Dit betekent dat uw Persoonsgegevens kunnen worden verzonden naar een land met minder beperkende gegevensbeschermingswetten dan uw eigen land. Een dergelijke doorgifte zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als uw Persoonsgegevens onder de AVG vallen: Voor doorgifte van Persoonsgegevens naar een derde land buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of bij afwezigheid van een adequaatheidsbesluit binnen de Roche groep, zakenpartners en dienstverleners, stellen we de contracten op die de EU-modelcontractbepalingen bevatten, die volgens de beschikkingen van de Europese Commissie van 27 december 2004 (2004/915/EC) en 5 februari 2010 (C(2010)593) passende en geschikte waarborgen vormen om de naleving van de AVG te garanderen.

Hoe lang wij uw Persoonsgegevens bewaren, verschilt afhankelijk van het doel waarvoor wij uw Persoonsgegevens hebben verzameld en verwerken. In de meeste gevallen bewaren wij de Persoonsgegevens gedurende drie (3) jaar na onze laatste interactie met u. Wij kunnen uw Persoonsgegevens echter voor een langere periode bewaren als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Rapporten met betrekking tot geneesmiddelenbewaking worden bijvoorbeeld gedurende minimaal 10 jaar bewaard nadat het product uit de handel is genomen in het laatste land waar het product op de markt werd gebracht.

U hebt de volgende rechten met betrekking tot ons gebruik en de verwerking van uw Persoonsgegevens:

 • het recht om inzage te vragen van de Persoonsgegevens die Roche over u bewaart;

 • het recht om onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens te rectificeren of te corrigeren;

 • het recht om een kopie van uw Persoonsgegevens in elektronisch formaat te vragen, zodat u de Persoonsgegevens aan derden kunt overdragen, of om Roche te verzoeken om uw Persoonsgegevens rechtstreeks aan een of meer derden over te dragen;

 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor marketing- en andere doeleinden;

 • het recht op wissing van uw Persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor u deze hebt verstrekt, evenals het recht op beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens tot bepaalde doeleinden wanneer wissing niet mogelijk is.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven verstrekte informatie.

Houd er rekening mee dat het wissen of beperken van de verwerking van uw Persoonsgegevens alleen mogelijk is indien en voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen. Als de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming, houd er dan rekening mee dat u het recht hebt om uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan. In het geval van een verzoek om Persoonsgegevens te wissen, kunnen wij een kopie van uw Persoonsgegevens bewaren voor onze administratiedoeleinden en om te voorkomen dat uw Persoonsgegevens na uw verzoek in onze systemen worden ingevoerd.

Indien u van mening bent of de indruk heeft dat onze gegevensverwerking niet in overeenstemming is met de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Roche en haar dienstverleners en samenwerkingspartners nemen redelijke maatregelen om Persoonsgegevens waartoe we toegang krijgen of die wij via deze website ontvangen, te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te garanderen, gebruikt Roche bijvoorbeeld standaard firewalls en beveiligingswachtwoorden. Niettemin geeft Roche geen enkele garantie met betrekking tot de beveiliging van uw Persoonsgegevens en wijst Roche, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid en schade veroorzaakt door verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging af. Wij raden u aan om alle beschikbare voorzorgsmaatregelen te nemen om de Persoonsgegevens die u op deze website verstrekt te beschermen en ervoor te zorgen dat de computer die u gebruikt afdoende is beschermd tegen kwaadaardige software zoals Trojaanse paarden en virussen.

Wij kunnen deze Privacyverklaring regelmatig herzien. Dergelijke updates zullen op deze pagina worden weergegeven en Roche raadt u aan deze Privacyverklaring regelmatig door te nemen op eventuele wijzigingen. De datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien, vindt u bovenaan deze Privacyverklaring.

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00002282 - Created on 23/08/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring