Klinische studies zijn onmisbaar bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Alle nieuwe geneesmiddelen moeten in klinische studies worden onderzocht vooraleer ze aan patiënten kunnen worden gegeven. Om te beginnen worden nieuwe geneesmiddelen in een laboratorium bestudeerd. Als de resultaten van de experimenten erop wijzen dat een geneesmiddel zou kunnen werken bij patiënten, wordt het verder onderzocht bij mensen.

Op onderstaande website vindt u alle klinische studies terug  van Roche en andere firma’s. 


Ga in gesprek met uw arts indien u graag zou deelnemen aan een klinische studie. Uw arts kan u meer informatie kunnen geven over de klinische studies waarvoor u eventueel in aanmerking komt.

Als u rechtstreeks contact wilt opnemen met Roche over klinische studies, kan u dit doen door een email te sturen naar

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00002103 - Created on 28/04/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.