Nederlands

Roche in België

De twee belangrijkste afdelingen van de Groep zijn elk vertegenwoordigd in België en vormen twee autonome en onafhankelijke ondernemingen, namelijk:

 • Roche Diagnostics Belgium nv-sa in Diegem voor de diagnostische activiteiten (op deze website Roche Diagnostics genoemd) die sinds 1958 in België actief is.

 • nv Roche nv-sa in Anderlecht voor de farmaceutische divisie (op deze website Roche Pharmaceuticals genoemd) die sinds 1924 in België actief is.

Enkele belangrijke cijfers in België (2022)

 • Roche is nummer 1 in België in het domein van ziekenhuis- en oncologie.

 • Roche is de nummer 1 leverancier van In-Vitro Diagnostics en Histological Cancer Diagnostics

 • > 2600 laboratoriuminstrumenten geïnstalleerd in de Belgische gezondheidszorg

 • > 7300 Point of Care apparaten gebruikt door Belgische zorgverleners

 • Roche is een leider in Diabetes Care Management

 • 29 geneesmiddelen op de WHO-lijst van essentiële geneesmiddelen zijn toegankelijk voor Belgische patiënten en 20 voor Luxemburgse patiënten

 • 130 000+ patiënten behandeld in België

 • Meer dan 600 patiënten ingeschreven in 126 klinische proeven in België

 • 3e grootste leverancier van kankerbehandelingen in België

 • Eerste investeerder in O&O in de gezondheidszorg in België (27,7 miljoen euro in 2021)

 • Wonin België, waarmee bijzonder veelbelovend werk in fundamenteel onderzoek en de meest innovatieve molecule van het voorgaande jaar worden bekroond, vandaar het prestige in de wetenschappelijke gemeenschap.

 • Aantal werknemers op 31 december 2022: 339 (151 voor Pharma en 188 voor Diagnostics)

Ziektedomeinen

Wij stellen innovatieve therapeutische oplossingen voor op het gebied van

 • Oncologie

 • Immunologie

 • Infectieziekten (COVID)

 • Oogheelkunde

 • Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel

 • Hematologie en hemofilie

 • Virologie (griep, hepatitis, AIDS)

 • Ontstekingsziekten

 • Metabolische aandoeningen (osteoporose, overgewicht, diabetes mellitus)

 • Aandoeningen van het immuunsysteem (reumatoïde artritis)

 • Anemie

 • Transplantatie

 • Cardiologie

 • Dermatologie

 • Gezondheid van de vrouw
  (Baarmoederhalskanker - Anti-Mullerian hormoon Plus - NIPT - Preeclampsie - Borstkanker)

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00002272 - Created on 22/08/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring