Nederlands

Toonaangevend op het gebied van gepersonaliseerde gezondheidszorg

Afstappen van een one-size-fits-all-benadering om iedereen de beste gezondheidszorg te bieden die hen past.
Wij richten ons op het afstemmen van behandelingen op patiënten: de juiste therapie voor de juiste patiënt om de beste respons op het juiste moment voor de juiste waarde te garanderen. Onze aanpak combineert onze rijke expertise in farmaceutica en diagnostica met uitgebreide data science-mogelijkheden om effectiever en efficiënter onderzoek te stimuleren en betere therapeutische beslissingen voor patiënten te bevorderen.

Bij Roche is gepersonaliseerde gezondheidszorg - ook bekend als PHC - een belangrijk aandachtsgebied, waarbij baanbrekende wetenschap, data, analyse en technologie worden gecombineerd om nieuwe ontdekkingen te bevorderen en het leven van patiënten te verbeteren.

Jarenlang betekende gepersonaliseerde gezondheidszorg het testen op een ziektegerelateerde biomarker en het geven van een gerichte behandeling. Vandaag breiden we deze gepersonaliseerde aanpak uit en verbinden we deze met het hele zorgcontinuüm van de patiënt om op bewijsmateriaal en technologie gebaseerde zorgoplossingen op maat van het individu te leveren.

Door data, analyses en technologie te gebruiken in O&O en het zorgcontinuüm, komen we dichter bij ons doel om levens te verbeteren en een betere gezondheid te bevorderen tegen lagere kosten voor mens en samenleving.

Om de belofte van gepersonaliseerde gezondheidszorg waar te maken, richt Roche zich op vier belangrijke zorgaspecten:

  • Vroege opsporing en nauwkeurige diagnose

  • Geïndividualiseerde zorg

  • Toegang tot optimale zorg

  • Toezicht op afstand

Een belofte omzetten in realiteit

Ieder mens is uniek. Inzicht in wat mensen verschillend maakt - genetica, omgeving, levensstijl - staat centraal bij het verleggen van de focus van de gezondheidszorg van het behandelen van ziekten naar het leveren van de beste zorg voor elke persoon gedurende zijn hele leven. Dit is de belofte van gepersonaliseerde gezondheidszorg.

We staan nu op een kantelpunt dat zal helpen deze belofte waar te maken. Dankzij de vooruitgang in wetenschap, data, analyses, berekeningen en digitale technologie kunnen we de factoren die de gezondheid van elke persoon beïnvloeden duidelijker dan ooit begrijpen. Met deze kennis kunnen wij de zorg in elk stadium verbeteren - van het gezond houden van mensen, het vroegtijdig opsporen en diagnosticeren van ziekten, het verstrekken van de juiste geneesmiddelen op het juiste moment, tot het in real time volgen van de voortgang van de ziekte en de resultaten van de behandeling.

Door het hele zorgtraject te verbeteren, veranderen de resultaten voor de patiënten en kunnen de gezondheidszorgsystemen hun middelen efficiënter en effectiever inzetten.

Geen enkel instituut kan het alleen

Om het volledige potentieel van gepersonaliseerde gezondheidszorg te bereiken, moeten we elk aspect van de zorgverlening aan patiënten samenbrengen in een holistische, naadloze ervaring. We moeten ook de belemmeringen aanpakken waardoor velen niet snel en tijdig toegang hebben tot de nieuwste ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Geen enkele instelling kan het alleen. Daarom werken we samen met patiënten, zorgverleners, gezondheids- en technologiebedrijven, overheden en vele anderen om de belofte van gepersonaliseerde gezondheidszorg waar te maken. Samen zullen we betere ervaringen en resultaten voor individuele patiënten en populaties, en er voor zorgen dat de gezondheidszorg zowel betaalbaar als duurzaam is voor de samenleving.

O1

Ziekte opsporen en de optimale zorg vroegtijdig verlenen

Uitdagingen

Vroege en nauwkeurige diagnose

Het opsporen van tekenen van ziekte - of potentiële ziekte - en het zo vroeg mogelijk diagnosticeren van ziekten is essentieel om de resultaten voor patiënten te verbeteren en de gezondheidszorg betaalbaarder en duurzamer te maken. Via vroegtijdige en nauwkeurige opsporing en diagnose kunnen zorgverleners en patiënten de juiste zorg kiezen wanneer preventie nog mogelijk is en de kans op een succesvolle behandeling - of zelfs genezing - groter is. Patiënten die zo snel mogelijk de beste zorg krijgen, hebben meer kans op goede resultaten op lange termijn en een betere levenskwaliteit. Betere resultaten voor de patiënt vanaf het begin kunnen de zorgkosten voor de samenleving verlagen. De toegevoegde waarde van diagnostiek verhoogt niet alleen de efficiëntie van het zorgproces, maar ook de duurzaamheid van ons gezondheidssysteem.

Toekomst

Vooruitgang in wetenschap en technologie

Dankzij de recente vooruitgang in de wetenschap en de technologie kunnen we ziekten eerder opsporen en een veel beter inzicht krijgen in de unieke behandelingsbehoeften van elke patiënt. Door deze technologieën tot een standaardonderdeel van de gezondheidszorg te maken, kunnen we patiënten helpen langer gezond te blijven en vanaf het begin de beste zorg op maat te krijgen - de eerste stap naar een betere gezondheid en een efficiëntere en effectievere gezondheidszorg voor iedereen.

O2

Zorg op maat voor elke persoon

Uitdagingen

Het bepalen van de beste zorg voor elk individu

De fundamentele vraag in de gezondheidszorg was traditioneel: welke behandeling helpt de meeste mensen met deze specifieke ziekte? Gepersonaliseerde gezondheidszorg richt zich op een andere vraag: wat is de beste zorg voor het individu?

Het antwoord kan worden beïnvloed door een aantal factoren, waaronder genetica, biologie en ernst van de ziekte, en de ervaring van andere mensen met soortgelijke kenmerken. Inzicht in de gezondheid en ziekte van elk individu in meer detail helpt niet alleen de behandeling af te stemmen op de specifieke behoeften van mensen, maar geeft ons ook waardevolle inzichten in hele populaties. Deze inzichten verbeteren de individuele resultaten en helpen ons de volgende generatie geneesmiddelen en oplossingen te ontwikkelen.

Toekomst

Afstappen van de one-size-fits-all aanpak

De reis begint met een vroege en nauwkeurige diagnose, waardoor patiënten een op hun ziekte afgestemde behandeling kunnen krijgen en de kans op positieve resultaten toeneemt. Hulpmiddelen voor monitoring op afstand kunnen van dag tot dag bijhouden hoe goed de gerichte behandeling voor de patiënt werkt en houden hem in contact met zorgverleners, die de zorg zo nodig kunnen aanpassen.

Een verschuiving van een uniforme aanpak van de gezondheidszorg naar een behandeling op maat die is afgestemd op de unieke behoeften van elke patiënt leidt tot betere resultaten en een betere beleving van de zorg. Gepersonaliseerde gezondheidszorg is een voordeel voor de samenleving, aangezien betere resultaten voor individuele patiënten zich vertalen in efficiëntere, betaalbare en duurzame zorg voor hele bevolkingsgroepen.

O3

Ervoor zorgen dat patiënten toegang hebben tot de beste zorg

Uitdagingen

Barrières voor toegang tot gezondheidszorg weghalen

Vandaag krijgt slechts een fractie van de mensheid de beste gezondheidszorg. We weten dat de vooruitgang in technologie en zorg onbeduidend is als ze niet terechtkomt bij degenen die ze het meest nodig hebben. In veel landen zijn de toegangsdrempels aanzienlijk. Er zijn vele redenen waarom effectieve en efficiënte gezondheidszorg niet voor iedereen beschikbaar is, waarom de nieuwste innovaties niet op grote schaal worden overgenomen en in de zorg worden geïntegreerd, en waarom zorgplannen op maat niet altijd toegankelijk zijn. Zo kan een gebrek aan adequate verzekeringsdekking het voor veel patiënten moeilijk of onmogelijk maken om de beste zorg te betalen. Voor andere patiënten kunnen persoonlijke omstandigheden, zoals de afstand tot klinieken of ziekenhuizen of een gebrek aan mobiliteit, verhinderen dat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Toekomst

Patiënten de meest optimale en geïndividualiseerde zorg bieden

Bij Roche willen we ervoor zorgen dat alle patiënten toegang hebben tot de meest optimale zorg op basis van hun individuele behoeften. Daartoe werken wij samen met patiënten, gezondheidsstelsels, overheden en andere om inzicht te krijgen in de belemmeringen die ons ervan weerhouden de beste zorg te verlenen aan mensen in nood, en om die belemmeringen uiteindelijk weg te nemen.

Voor ons betekent gepersonaliseerde gezondheidszorg veel meer dan het verbeteren van behandelingen - het gaat om het verbeteren van het leven voor elke persoon. We kunnen dat doel alleen bereiken als iedereen gedurende zijn hele leven toegang heeft tot de beste zorg.

O4

Voortdurende controle en zorg

Uitdagingen

Continue zorg garanderen

Kennis is macht als het erom gaat patiënten in de loop van hun leven de beste zorg te bieden. Gewapend met een continue stroom van nauwkeurige en betrouwbare informatie kunnen mensen de nodige stappen ondernemen om hun gezondheid op peil te houden en hun ziekten doeltreffender te beheersen.

Helaas geven periodieke bezoeken aan zorgverleners ons slechts een momentopname van iemands gezondheid. Subtiele maar belangrijke veranderingen kunnen worden gemist, evenals de kans om een behandeling te starten of aan te passen wanneer deze het grootste effect op iemands gezondheid kan hebben.

Toekomst

Integratie van digitale gezondheidstechnologieën in het zorgcontinuüm

Digitale gezondheidstechnologieën hebben de patiëntenzorg veranderd. Het biedt ons de mogelijkheid om meer informatie te verzamelen en te delen - in real time - dan ooit eerder mogelijk was, terwijl we ook een band met de zorgteams van de patiënten behouden waarvoor geen persoonlijke bezoeken vereist zijn. Bij Roche beschouwen we deze technologieën als essentieel voor het leveren van gepersonaliseerde zorg, omdat ze betere ervaringen en resultaten voor patiënten bevorderen en omdat ze een onafhankelijkere rol kunnen spelen in hun eigen zorg. Via digitale pathologie-instrumenten kan informatie worden gedeeld met gezondheidswerkers over de hele wereld. Door nuances bloot te leggen in hoe gezondheid en ziekte mettertijd veranderen, informeert digitale gezondheidstechnologie de volgende innovaties in gepersonaliseerde zorg.

Uiteindelijk zullen permanente monitoring en zorg op afstand mensen helpen langer gezond te blijven, sneller de juiste behandeling te krijgen, hun zorg effectiever te beheren en de behoefte aan geavanceerde zorg (zoals ziekenhuisopname) te verminderen - en dat alles met minder bezoeken aan zorgverleners. Zo wordt de gezondheidszorg voor iedereen beter en duurzamer.

Gepersonaliseerde gezondheidszorg in ons nieuws

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00002273 - Created on 22/08/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring