Nederlands

Roche in Luxemburg

Roche BeLux is de vertegenwoordiger van Roche in België en Luxemburg. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Brussel en een deel van onze medewerkers zijn specifiek gericht op de Luxemburgse markt.

Luxemburg is een land op zich, met een eigen geschiedenis, een eigen identiteit en eigen specifieke kenmerken.  

Luxemburg is met name het enige groothertogdom ter wereld, een onderscheiding die zijn unieke status onderstreept. Het staat ook bekend om het feit dat het een van de hoogste BBP's per hoofd van de bevolking ter wereld heeft. Deze economische welvaart helpt de levenskwaliteit van de Luxemburgers te verhogen en heeft ervoor gezorgd dat de levensverwachting van het land boven het gemiddelde van de Europese Unie ligt.

Roche samen met gezondheidsprofessionals in Luxemburg

Roche is lid van IML, Innovative Medicines for Luxembourg, de koepelorganisatie voor de innovatieve farmaceutische industrie in het Groothertogdom Luxemburg. Op die manier willen we, samen met andere leden van de innovatieve farmaceutische industrie, een actieve bijdrage leveren om het leven van patiënten te verbeteren.

Binnen het IML hebben onze medewerkers zich meer specifiek aangesloten bij de werkgroepen die zich bezighouden met communicatie en public affairs enerzijds en markttoegang anderzijds.

Een ander specifiek kenmerk van Luxemburg is het systeem voor het vergoeden en toegankelijk maken van geneesmiddelen. Het Ministerie van Volksgezondheid (Afdeling Farmacie en Geneesmiddelen) is verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen (AMM) op basis van een advies van een nationaal comité van experts (in België is naast het EMA ook het FAGG - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - verantwoordelijk). De geneesmiddelenprijzen worden vastgesteld door het Ministerie van de sociale zekerheid en een Prijzencommissie (in tegenstelling tot het Belgische socialezekerheidsstelsel). En het is de Nationale Gezondheidskas die specifiek de volledige of gedeeltelijke vergoeding van medicijnen beheert voor apotheken die open zijn voor het publiek, afhankelijk van de registratie van het medicijn op een positieve lijst van medicijnen, op basis van een verplicht gemotiveerd advies van de Medische Controle van de sociale zekerheid.

Voor 2021, als een medicijn werd vergoed in België en als men de duidelijk gedefinieerde procedures volgde volgens de Luxemburgse wet, werd het normaal gesproken ook vergoed in Luxemburg. Tegenwoordig zijn er veranderingen gaande. Luxemburg is bezig met de oprichting van het Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé (ALMPS), wat betekent dat er nieuwe regels en verschillende termijnen zullen zijn om te bepalen of een geneesmiddel al dan niet wordt terugbetaald. Roche zal zich in de toekomst dan ook richten op de toegankelijkheid van geneesmiddelen op deze evoluerende markt, die van cruciaal belang is voor patiënten.

Roche ondersteunt de Luxemburgse index voor gepersonaliseerde geneeskunde

Het «», dat in 2021 gesteund werd door Roche, heeft een Personalised Medicine Index ontwikkeld, die 20 meetpunten bevat die de vooruitgang van de gezondheidszorg naar een meer gepersonaliseerde, digitale en datagestuurde standaard beoordelen.

Van de 33 geanalyseerde Europese gezondheidszorgsystemen staat Luxemburg momenteelwat betreft het bereiken van gepersonaliseerde geneeskunde.

Ze behalen de 10de plaats voor gezondheidsinformatie en IT (waaronder de gegevens, infrastructuur en technische expertise vallen die gepersonaliseerde gezondheidszorg mogelijk maken), versterkt door het effectieve gebruik van elektronische medische dossiers. Deze prestatie bevestigt nog eens dat het land op weg is om eente worden.

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-LU-00000131 – 18/09/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring