Het overbruggen van de zorgkloof in België: het perspectief van de Key Opinion Leader

België besteedt meer dan 10% van zijn bruto binnenlands product (BBP) aan gezondheidszorg [1], waarmee we op de vierde plaats staan binnen de Europese Unie. We eindigen op de 19e plaats wat betreft vermijdbare sterfte [2]. De gegevens moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden en in hun geheel worden beschouwd, maar ze roepen belangrijke vragen op over de effectiviteit van het gezondheidssysteem in België.

Voor onze reeks “Healthcare Innovation Talks” gingen we in gesprek met burgerlijk en biomedisch ingenieur Pascal Verdonck, hoogleraar medische technologie aan UZ Gent, gastdocent aan KU Leuven en Vlerick Business School, Voorzitter Bestuursorgaan AZ Maria Middelares en een leidende stem in België op het vlak van innovatie in de gezondheidszorg. 

Hoe kijkt hij als academicus en ervaringsdeskundige naar de efficiëntie, doeltreffendheid en kwaliteit van de Belgische gezondheidszorg? Wat doen we goed, wat doen we minder goed en hoe verbeteren we ons?

Efficiënt en effectief

Hoe komt het dat de meeste mensen dat anders ervaren? Omdat we zorg vooral beoordelen op basis van persoonlijke ervaringen, legt prof. Verdonck uit. We kijken naar hoe snel we geholpen worden, hoe toegankelijk zorgverleners zijn en hoeveel we moeten betalen. Op elk van die punten scoort België best goed. Maar achter die erg tastbare aspecten gaat heel wat meer schuil.

Zo is de directe kost van zorg voor een patiënt geen goede weerspiegeling van de reële kost die we als maatschappij betalen. Toch baseren veel mensen hun beeld van “betaalbaarheid van zorg” op die directe kost, ook al zegt die weinig of niets over de betaalbaarheid van het systeem.

Gepercipieerde kwaliteit

Ook kwaliteit kunnen we moeilijk inschatten. Hoe goed zijn de resultaten van de zorg die we ontvingen? Zijn ze beter of minder goed dan de wat we mogen verwachten? De antwoorden op dergelijke vragen liggen niet voor het grijpen. Dus meten we kwaliteit af aan de hand van andere aspecten, zoals contact met zorgverleners.

Te veel veelbelovende diagnostische testen geraken vandaag onvoldoende snel tot bij de patiënt. Oorzaak? De notified bodies die de dossiers van diagnostische tests en andere medische technologieën in Europa moeten behandelen, beschikken over onvoldoende capaciteit…

Prof. Verdonck hoopt daarom dat(voluit: Notified Body Increased Capacity) snel succes boekt. Het project maakt deel uit van het EU4Health-programma. Doel? De kennis binnen notified bodies verhogen en de wisselwerking tussen notified bodies en de industrie stroomlijnen, zodat waardevolle nieuwe medische technologieën sneller kunnen doorstromen tot bij de patiënt. 

Technologie en data

Prof. Verdonck pleit daarom om meer aandacht te besteden aan de efficiëntie van het systeem en aan de klinische kwaliteit die dat systeem levert. Onze gezondheidszorg is een complex radarwerk. Om dat geruisloos (lees: efficiënt) te laten draaien, moeten we alle onderdelen perfect op elkaar én op de patiënt afstemmen. En zoiets kan enkel met de juiste inzet van technologie en data.

Op naar meer investeringen?

Daar zijn we vandaag (zeker) nog niet in België, maar prof. Verdonck hoopt dat alle stakeholders in de sector – beleidsmakers op kop – er een prioriteit van maken. Verwijzen doet hij daarbij naar een rapport van McKinsey3 over Nederland. Het adviesbureau becijferde dat als de Nederlandse overheid nu 9 miljard investeert in de uitrol van bestaande digitale tools en in de ontwikkeling van digitale innovaties in de zorg, dat in 2030 18 miljard kan opleveren. Dat komt neer op een nettowinst van maar liefst 9 miljard.

Referenties

Meer lezen

Gesprekken over gezondheidsinnovatie

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00002659 - created on 13/02/2024

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring