Klinische studies en borstkanker

In de laatste maand van onze Care For You Breasts-campagne willen we een belangrijk maar vaak minder besproken onderwerp aankaarten, namelijk klinische studies. Hoewel de behandeling van borstkanker de afgelopen decennia enorme stappen heeft gezet, blijft de nood voor betere, gepersonaliseerde en tegelijkertijd veilige nieuwe ontwikkelingen groot.

In België is het landschap van klinisch onderzoek indrukwekkend en biedt het patiënten snelle en kosteloze toegang tot innovatieve behandelingen. Toch lijkt niet iedereen zijn weg te vinden naar klinische studies. Levensveranderende innovaties in de gezondheidszorg hebben alleen impact wanneer ze degenen bereiken die ze het meest nodig hebben. We trachten dit probleem aan te pakken door de focus te leggen op het belang van klinisch onderzoek, met bijzondere aandacht voor het bevorderen van bewustzijn en deelname.

Door initiatieven zoals het-platform in de schijnwerpers te zetten en te pleiten voor versnelde goedkeuringsprocedures, streven we ernaar de deelnemingsgraad te verhogen. Ontdek op deze pagina de essentie van klinisch onderzoek en de cruciale rol die het speelt in de toekomstige behandeling van borstkanker in België.

Klinische studies zijn onderzoeksstudies om de veiligheid en/of werkzaamheid van nieuwe medische behandelingen of procedures te evalueren bij de mens. Ze dragen bij aan medische kennis en verbeteren patiëntenzorg door nieuwe therapieën te testen in zorgvuldig uitgevoerde fasen.

Wil je meer weten?

Recent hebben we ook aandacht besteed aan enkele mythes die vaak rond klinische studies worden verspreid, zeker in het tijdperk van sociale media en internet. Verkeerde informatie leidt helaas vaak tot misvattingen en angsten rond klinische studie.

Interesse in andere mythes rond klinische studies?

Klinische studies staan centraal in de vooruitgang van borstkankeronderzoek en kunnen een cruciale rol spelen in het vormgeven van verbeterde behandelingsresultaten en verhoogde overlevingspercentages. De vrijwillige deelname van ontelbare individuen aan deze onderzoeken is hierin essentieel en heeft geholpen de ziekte beter te begrijpen en behandelen, zowel voor huidige als voor toekomstige patiënten. Het engagement van patiënten en zorgverleners in klinische studies is dé sleutel tot het verbeteren van resultaten voor patiënten en de vroegtijdige toegang tot innovatieve medicijnen in België te waarborgen.


Naast het feit dat klinische onderzoeken een belangrijke rol spelen bij het optimaliseren van de prognose van toekomstige patiënten, kan het ook toegang bieden tot geavanceerde behandelingen en innovatieve behandelstrategieën. Als patiënt deelnemen aan een klinisch onderzoek kan aanzienlijke voordelen bieden:

  1. Het biedt toegang tot innovatieve behandelingen die op dat moment niet breder beschikbaar zijn. Dit kan uw prognose mogelijks verbeteren.

  2. Deelnemers worden nauwkeurig opgevolgd binnen een streng gecontroleerd kader, waardoor veranderingen in de gezondheid snel kunnen worden opgespoord en behandeld. Dit verhoogde zorgniveau, met frequentere bezoeken aan de onderzoeksarts, biedt ook een meer proactieve omgeving waarbij het mogelijk wordt gemaakt om meer vragen te stellen en te weten te komen over je gezondheidstoestand.

Voor en tijdens deelname aan een klinische studie zal elke deelnemer grondig geïnformeerd worden door zijn/haar onderzoeksarts over de inhoud van de studie en de mogelijke risico’s. Elke studie waaraan u mogelijks deelneemt werd goedgekeurd door een onafhankelijke ethische commissie die oordeelde dat mogelijke risico’s niet opwegen tegen de mogelijke voordelen. Zoals reeds vermeld, genieten deelnemers in een studie zeer nauwkeurige opvolging binnen een streng gecontroleerd kader, waardoor veranderingen in de gezondheid snel kunnen worden opgespoord en behandeld. Bovendien, hebben patiënten altijd de vrijheid om deelname op elk moment stop te zetten zonder dat dit een nadelig effect heeft op de kwaliteit van de verdere opvolging.


Hoewel er altijd een mogelijkheid bestaat dat u als patiënt geen direct voordeel ervaart, zal de informatie die wordt verkregen via deelname aan een klinische studie andere mensen met een soortgelijke diagnose helpen. De bijdrage aan de vooruitgang van de geneeskunde kan gezien worden als een bron van persoonlijke voldoening. Aangezien patiënten een centrale rol spelen in het vormgeven van toekomstige doorbraken, wordt het individuele welzijn op één lijn gebracht met het bredere maatschappelijke belang van medische vooruitgang.

Wil jij meer weten aan welke studies u mogelijk kan deelnemen? Neem dan een kijkje op :

Ga in gesprek met uw arts indien u graag zou deelnemen aan een klinische studie. Uw arts kan u meer informatie kunnen geven over de klinische studies waarvoor u eventueel in aanmerking komt.

Lees meer

Care For Your Breasts

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002508 created on 20/11/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring