Het overbruggen van de zorgkloof in België: het perspectief van de ziekenhuissector

België besteedt meer dan 10% van zijn bruto binnenlands product (BBP) aan gezondheidszorg [1], waarmee het op de vierde plaats staat binnen de Europese Unie. Ondanks deze investeringen staat het land op de 19e plaats wat betreft vermijdbare sterfte.[2] De gegevens moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden en in hun geheel worden beschouwd, maar ze roepen belangrijke vragen op over de effectiviteit van het gezondheidssysteem in België.

Tijdens een gesprek met de heer de Drée, Adjunct-Directeur-Generaal van het Universitair Ziekenhuis van Brussel en voorzitter van, in het kader van onze reekshebben we mogelijke oplossingen verkend.

Volgens de heer de Drée is de tevredenheid van de Belgische burgers met het gezondheidssysteem grotendeels te danken aan de toegankelijkheid en verspreiding ervan: "Belgische burgers hebben een uitgebreide, zelfs zeer uitgebreide, toegang tot gezondheidszorg, een aspect dat erg gewaardeerd wordt. “De geografische spreiding van de zorg door het hele land, is ook positief voor patiënten."

Hij  benadrukt echter het gebrek aan preventieve maatregelen, die van cruciaal belang zijn voor het terugdringen van vermijdbare sterfte: "We moeten verder gaan in het ondersteunen van de patiënten om een actieve rol op te nemen in hun gezondheidstraject. Dit vereist innovatieve oplossingen voor snelle toegang tot diagnose, zowel in het ziekenhuis, thuis, als bij gezondheidsprofessionals buiten het ziekenhuis. Het identificeren en behandelen van een ziekte zo vroeg mogelijk is de beste aanpak om te voorkomen dat het een zeer acute zorgepisode wordt."

Als we vragen naar andere prioriteiten benadrukt de heer de Drée de problemen van personeels-, medicijn- en financieringstekorten in ziekenhuizen. Hij wijst ook op de noodzaak om stimulansen voor innovatie in de ziekenhuissector te vergroten om medische vooruitgang te bevorderen.

"We hebben op dit moment geen overduidelijke aanwijzingen dat ons systeem inefficiënter is dan een ander. Daarentegen zou het vrijmaken van middelen voor innovatie het mogelijk maken om het systeem te transformeren rond de behoeften van de patiënten, en we weten dat die veranderen."

De heer de Drée ziet twee belangrijke assen in de transformatie van de gezondheidszorg: het verder specialiseren van ziekenhuizen voor complexe zorg en een meer digitale benadering om het traject van de patiënt te versoepelen.

Het gesprek leidt tot de volgende oplossingen: de preventieve aspecten versterken, innovatie bevorderen en het systeem transformeren om beter te voldoen aan de veranderende behoeften van patiënten. Deze initiatieven zouden de basis kunnen vormen voor aanzienlijke verbeteringen in efficiëntie en gezondheidsresultaten in België.

References

Meer lezen

Gesprekken over gezondheidsinnovatie

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00001192 - Created on 08/02/2022

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring