Reeks over Innovatie in de gezondheidszorg: Gesprek met Hans Constandt

We werken nauw samen met belanghebbenden uit alle delen van ons ecosysteem om nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen die belangrijke veranderingen teweeg zullen brengen in de manier waarop gezondheidszorg wordt verleend. Eva McLellan, onze directeur voor Bedrijfsstrategie Transformatie en Innovatie, ontmoet voor dit tweede gesprek in de reeks over Innovatie in de gezondheidszorg Hans Constandt, die zopas benoemd is tot Programma Manager van de Belgische ‘Health Data Authority’ (Belgische Autoriteit voor Gezondheidsgegevens).

Dankzij gezondheidsgegevens openen zich nieuwe perspectieven, die van duurzamere gezondheidssystemen, betere zorg voor patiënten en zelfs levens kunnen redden. Hoe? Door ons vermogen te versterken om ziekten eerder te diagnosticeren, doeltreffender te behandelen of zelfs te voorkomen, en door artsen in staat te stellen sneller en met meer vertrouwen therapeutische beslissingen te nemen.

Afgelopen september heeft hetwaarin wordt geanalyseerd in hoeverre Europa beleidsmatig klaar is voor het secundair gebruik van gezondheidsgegevens. Volgens het rapport zijn zowel gegevens als de technologie beschikbaar in België, maar is het van essentieel belang deze toegankelijk te maken en te integreren.

Roche België pleitte op ons evenement in november voor een gecoördineerd beleid met duidelijke richtlijnen voor een secundair gebruik van data. Er werd gewezen op de noodzaak een "coalitie van bereidwilligen" tot stand te brengen om te benadrukken dat data belangrijk is voor een betere diagnose, behandeling en preventie. Heden wordt een Belgische autoriteit voor gezondheidsgegevens opgericht. Dit zal de concretisering zijn van deze "coalitie van bereidwilligen" door een beter gebruik van gezondheidsgegevens te bevorderen, en Hans Constandt zal hier de drijvende kracht achter zijn.

"We zijn verheugd met de oprichting van de belgische Health Data Authority organisatie, die hopelijk een gecentraliseerde of vergemakkelijkte toegang zal bieden tot de huidige beschikbare gezondheidsgegevens en digitale technologieën. Vrije en veilige toegang tot gezondheidsgegevens zou de resultaten van patiënten radicaal kunnen veranderen en een revolutie teweeg brengen in het beheer van de gezondheidszorg", zegt Eva vol enthousiasme.

Later in december bleek uit onze BeLux uitwisseling van ervaringen met patiëntenorganisaties hoe belangrijk het is dat alle belanghebbenden op de volgende punten samenwerken om de toegang tot en het delen van gegevens te beveiligen:

  • Patiënten beter informeren en meer vertrouwen geven in het delen van hun gezondheidsgegevens

  • Door de patiënt gegenereerde gegevens waarderen en integreren in de besluitvorming over gezondheidszorg

  • Ervoor zorgen dat er een platform en een infrastructuur voorhanden zijn voor het verzamelen van en toegang tot reële gegevens

Meer informatie hierover vindt u in het.

“De belgische Health Data Authority organisatie heeft tot doel verschillende bestaande data platformen met elkaar te verbinden en ze gebruiksvriendelijker te maken. Tegenwoordig moet je een expert zijn om deze platformen te kunnen begrijpen. Persoonlijk vind ik dat de burger over zijn eigen gegevens moet kunnen beheren", concludeert Hans Constandt in de video.

"Het is inspirerend dat wereldwijd vooruitstrevende zorgverleners, beleidsmakers bij de overheid, academici, oprichters van digitale start-ups, leden van de farmaceutische industrie, patiënten verdedigers en vele anderen hun krachten bundelen. We streven allen naar een doeltreffend, toekomstgericht gezondheidszorgsysteem dat mensen in staat stelt een levenslange controle te hebben over hun gezondheid. En deze visie wint ook op lokaal niveau aan kracht want deze Health Data Authority is de eerste organisatie die samenwerkt met de overheid en we zijn er dan ook trots op dat we samen aan deze vooruitgang kunnen werken voor het welzijn van iedereen", voegt Eva toe.

Meer lezen

Gesprekken over gezondheidsinnovatie

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00001238 - Created on 03/03/2022

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring