Nederlands

Rozlytrek® (entrectinib) ▼

Rozlytrek is een middel tegen kanker dat de werkzame stof entrectinib bevat.

Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van:

  • volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder met solide tumoren (kanker) in verschillende delen van het lichaam die worden veroorzaakt door een verandering in het neurotrofe-tyrosinekinasereceptor (NTRK)-gen, of;

  • volwassenen met een vorm van longkanker

    die ‘niet-kleincellige’ (NSCLC) wordt genoemd die wordt veroorzaakt door een verandering in het ROS1-gen.

Dit middel blokkeert de werking van afwijkende enzymen die worden veroorzaakt door een verandering in de NTRK- of ROS1-genen die deze enzymen maken. Deze foute enzymen stimuleren de kankercellen om te groeien.

Dit middel kan de groei van de kanker vertragen of stoppen. Ook kan dit middel helpen uw kanker kleiner te laten worden.

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

België

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie

Galileelaan 5/03 - 1210 BRUSSEL

Website:

e-mail:

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002212 created on 26/06/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring