Nederlands

Perjeta® (pertuzumab)

Perjeta bevat de werkzame stof pertuzumab en wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten metwaarbij:

  • De borstkanker de ‘HER2-positieve’ vorm blijkt te zijn – uw arts zal onderzoeken of dit bij u het geval is.

  • De kanker zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam zoals de longen of de lever (is gemetastaseerd) en niet eerder behandeld is met antikankermedicijnen (chemotherapie) of andere geneesmiddelen die zijn ontworpen om aan HER2 te binden, of waarbij de kanker in de borst is teruggekeerd na eerdere behandeling.

  • De kanker zich niet heeft verspreid naar andere delen van het lichaam en de behandeling zal worden gegeven voordat de operatie plaatsvindt (de behandeling voorafgaand aan de operatie wordt neoadjuvante behandeling genoemd).

  • De kanker zich niet heeft verspreid naar andere delen van het lichaam en de behandeling zal worden gegeven na operatie (de behandeling na operatie wordt adjuvante behandeling genoemd).

Naast Perjeta zult u ook trastuzumab en geneesmiddelen krijgen die chemotherapie genoemd worden. Informatie over deze andere middelen kunt u vinden in aparte bijsluiters. Vraag uw arts of verpleegkundige om informatie over deze andere middelen.

Perjeta is een soort geneesmiddel dat een ‘monoklonaal antilichaam’ wordt genoemd. Het geneesmiddel bindt zich aan specifieke doelwitten in uw lichaam en aan de kankercellen.

Perjeta herkent een specifiek doelwit, de ‘humane epidermale groeifactorreceptor 2’ (HER2), en bindt zich daaraan. Als Perjeta zich bindt aan de HER2-kankercellen, kan het de groei en overleving van de kankercellen vertragen of stoppen of de kankercellen doden.

Perjeta 420 mg, concentraat voor oplossing voor infusie

Als er zich een zwangerschap voordoet tijdens het gebruik van Herceptin / PERJETA / Kadcyla/Phesgo of binnen de 7 maanden na de laatste dosis Herceptin / Kadcyla / Phesgo of binnen de 6 maanden na de laatste dosis PERJETA, meld die dan onmiddellijk aan de Drug Safety Line van Roche op + 32 2 525 82 99.

Er zal bijkomende informatie gevraagd worden tijdens de zwangerschap die is opgetreden terwijl Herceptin / PERJETA / Kadcyla/Phesgo werd ingenomen en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling. Hierdoor zal Roche een beter inzicht krijgen in de veiligheid van Herceptin / PERJETA / Kadcyla / Phesgo en zal het bedrijf de gezondheidsinstanties, zorgverleners en patiënten de juiste informatie kunnen verschaffen.

R.E. Pharm Eline De Bruyne - M-BE-00002096 - created on 25/04/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring