Nederlands

Herceptin® (trastuzumab)

Herceptin bevat de werkzame stof trastuzumab, een monoklonaal antilichaam. Monoklonale antilichamen binden aan specifieke eiwitten of antigenen. Trastuzumab is ontwikkeld om selectief te binden aan een antigeen dat humane epidermale groeifactor-receptor 2 (HER2) wordt genoemd. HER2 bevindt zich in grote aantallen op het oppervlak van sommige kankercellen waar het hun groei en belangrijke overlevingsmechanismen bevordert. Wanneer Herceptin zich bindt aan HER2, stopt het deze mechanismen en veroorzaakt het afsterven van de cellen.

Uw arts kan Herceptin voorschrijven voor de behandeling van borst- en maagkanker als:

  • U vroegeheeft, met hoge niveaus van een eiwit dat HER2 wordt genoemd.

  • U uitgezaaide borstkanker heeft (borstkanker die zich heeft verspreid voorbij de oorspronkelijke tumor) met hoge niveaus van HER2. Herceptin kan worden voorgeschreven in combinatie met de chemotherapiegeneesmiddelen paclitaxel of docetaxel als de eerste behandeling van uitgezaaide borstkanker of het kan afzonderlijk worden voorgeschreven als andere behandelingen niet effectief blijken te zijn. Het wordt ook gebruikt in combinatie met geneesmiddelen die aromataseremmers genoemd worden, bij patiënten met hoge niveaus van HER2- en hormoonreceptor-positieve uitgezaaide borstkanker (kanker die gevoelig is voor de aanwezigheid van vrouwelijke geslachtshormonen).

  • U uitgezaaide maagkanker heeft met hoge niveaus van HER2, wanneer het in combinatie gebruikt wordt met de andere geneesmiddelen voor de behandeling van kanker, capecitabine of 5-fluorouracil en cisplatine.

Herceptin poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie (IV)

Herceptin oplossing voor injectie in flacon (SC)

Als er zich een zwangerschap voordoet tijdens het gebruik van Herceptin / PERJETA / Kadcyla/Phesgo of binnen de 7 maanden na de laatste dosis Herceptin / Kadcyla / Phesgo of binnen de 6 maanden na de laatste dosis PERJETA, meld die dan onmiddellijk aan de Drug Safety Line van Roche op +32 2 525 82 99.

Er zal bijkomende informatie gevraagd worden tijdens de zwangerschap die is opgetreden terwijl Herceptin / PERJETA / Kadcyla/Phesgo werd ingenomen en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling. Hierdoor zal Roche een beter inzicht krijgen in de veiligheid van Herceptin / PERJETA / Kadcyla / Phesgo en zal het bedrijf de gezondheidsinstanties, zorgverleners en patiënten de juiste informatie kunnen verschaffen.

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002095 created on 25/04/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring