Intentieverklaring

2024 staat te boek als een cruciaal jaar, gemarkeerd door verkiezingen die de koers zullen bepalen voor ons land en de Europese Unie gedurende de komende vijf bestuursjaren. Wij streven ernaar België als toonaangevend knooppunt voor farmaceutische producten en medische technologieën te behouden, daarom bevestigen wij hierbij onze niet-aflatende inzet om bij politici te pleiten voor de volgende aanbevelingen.

Zij hebben zich reeds geëngageerd

Erken de waarde en het belang van innovatieve diagnostische oplossingen door een specifiek budget toe te kennen. Aldus erkennen we de essentiële rol van innovatie in de toekomst van de gezondheidszorg.

Bied eerder toegang tot potentieel revolutionaire klinische onderzoeken door het bewustzijn te vergroten en initiatieven te sensibiliseren zoals hetplatform. Versnel ook de goedkeuringstijden voor klinische onderzoeken binnen het bestaande regelgevingskader, waardoor een flexibeler en competitiever onderzoeksklimaat wordt bevorderd.

Verhoog de investering in preventie en screening (momenteel 1,7%) naar de Europese norm van 3%, in lijn met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (5%) voor een meer proactieve en alomvattende benadering van de volksgezondheid.

Co-creëer duurzame processen voor snelle toegang tot innovatieve geneesmiddelen, gebaseerd op het succesvolle kader dat in België is opgezet voor bepaalde oncologische behandelingen die snelle toegang voor patiënten garanderen nadat de veiligheid en doeltreffendheid zijn erkend door het Europees Geneesmiddelenagentschap.

Garandeer de doeltreffendheid van het Belgisch Gezondheidszorg Data-Agentschap door voldoende middelen toe te wijzen voor de uitvoering van zijn mandaat om de beschikbaarheid van gezondheidsgegevens in België te versnellen. Hierdoor kunnen gezondheidszorgactoren het potentieel van datagestuurde gezondheidszorg benutten voor effectievere en gepersonaliseerde behandelingen.

Rationaliseer de terugbetalingsprocessen voor diagnostische oplossingen, waarbij de huidige doorlooptijd van 40 maanden wordt teruggebracht tot 20 maanden. Het versnellen van dit proces garandeert een verhoogde toegang tot essentiële diagnostische oplossingen voor patiënten, waardoor de effectiviteit van de gezondheidszorg in het algemeen verbetert.

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E. Pharm E De Bruyne M-BE-00002720 aangemaakt op 11/03/2024

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring