Manifest om de gezondheidskloof in België tegen 2030 te dichten

2024 is een belangrijk jaar voor Roche, we vieren namelijk onze 100-jarige aanwezigheid in België. Dit jaar is ook een verkiezingsjaar dat zal bepalen welke richting ons land en de EU de komende 5 jaar zullen inslaan. Met als doel blijvend in te zetten op innovatie en een veerkrachtig en duurzaam gezondheidssysteem in België, stellen we graag onze toonaangevende prioriteiten voor:
  • Erkenning van de waarde van innovatie: Erken en waardeer de meerwaarde van nieuwe diagnostische oplossingen door middel van een volwaardig en specifiek budget. Hiermee onderstreept men de cruciale rol van innovatie in ons gezondheidszorgsysteem van de toekomst.

  • Meer investeringen in preventie en screening: Versterk ons engagement voor een betere gezondheidszorg door de investeringen in preventie en screening gelijk te stellen aan de Europese norm van 3%1, en initiatieven af te stemmen op de aanbevelingen van de WHO zodat we kunnen overgaan tot een meer proactieve en alomvattende benadering van de volksgezondheid.

  • Vlotte implementatie van aanbevelingen voor kankerscreening: Stem nationaal beleid af op de Europese aanbevelingen voor kankerscreening en streef naar volledige implementatie tegen 2030. Dit engagement zal onze toewijding benadrukken om een van de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg aan te pakken. Het aantal nieuwe kankerdiagnoses wereldwijd neemt jaar na jaar toe: tussen 2004 en 2018 is het aantal jaarlijkse kankerdiagnoses in België met 21% gestegen2.

  • Stimuleren van samenwerking voor meer innovatie: Bevorder samenwerking tussen alle stakeholders, inclusief de life-sciences industrie, om medische besluitvorming en de uitkomst voor patiënten naar een hoger niveau te tillen. Ons doel is om levensreddende innovaties tot stand te brengen die individuele inspanningen overstijgen en om samen te werken aan positieve verandering in de gezondheidszorg.

  • Een sterkere Health Data Agency: Versterk het mandaat van het Health Data Agency (HDA) door onder andere voldoende middelen te voorzien om het gebruik en de beschikbaarheid van gezondheidsgegevens in België een boost te geven. Het zal ons in staat stellen om het potentieel van een (deels) op data gebaseerde gezondheidszorg te benutten en leiden tot effectievere en gepersonaliseerde behandelingen.

  • Een op vertrouwen gebaseerd gegevensbeheer: Creëer een transparant en robuust kader voor het beheer en de uitwisseling van gegevens, inclusief een solide infrastructuur, zodoende vertrouwen te genereren onder stakeholders. Hierdoor zal het gebruik van gegevens in de gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek verder toenemen.

  • Promoot een omgeving voor onderzoek op maat: Verbeter de werving voor klinische proeven door initiatieven te stimuleren die de bewustwording aanwakkeren voor huidige opportuniteiten, zoals hetplatform. Versnel daarnaast goedkeuringstermijnen voor klinische proeven binnen het bestaande regelgevingskader.

  • Versnelde toegang tot innovatieve geneesmiddelen: Werk met stakeholders aan duurzame processen voor een vroege en snelle toegang tot innovatieve geneesmiddelen, gebaseerd op het succesvolle kader dat België heeft vastgelegd enkele jaren geleden voor bepaalde kankerbehandelingen. Dit zal resulteren in een snelle toegang voor patiënten, nadat het Europees Geneesmiddelenagentschap de veiligheid en effectiviteit van de behandeling heeft erkend. Om dit te bewerkstelligen moeten de nationale tijdslijnen voor Health Technology Assessment (HTA) ook afgestemd worden op het nieuwe, gemeenschappelijke Europese HTA proces. Het verkorten van de tijd om dergelijke baanbrekende behandelingen beschikbaar te maken, komt ten goede van een tijdige en billijke toegang voor patiënten in nood.

  • Efficiënte terugbetaling van diagnostische oplossingen: Pas de  terugbetalingsprocessen voor diagnostische oplossingen aan om de huidige wachttijd terug te brengen van 40 maanden naar 24 maanden. Een vlotter proces zorgt ervoor dat essentiële diagnostische tools sneller beschikbaar zijn voor patiënten, met positieve gevolgen voor de algehele efficiëntie in de gezondheidszorg.

Ten slotte voegen we de daad bij het woord door deze prioriteiten breed uit te dragen met als doel de gezondheidszorg op weg te zetten naar duurzaamheid, innovatie en betere resultaten voor patiënten gedurende de volgende legislatuur én nadien. 

We organiseren een evenement op 15 maart 2024 in aanwezigheid van onze wereldwijde CEO, Thomas Schinecker, die zijn visie komt delen op de volgende honderd jaar in de gezondheidszorg. Bovendien gaan we in gesprek met Belgische stakeholders om na te gaan hoe die evoluties in de gezondheidszorg zich vertalen in ons land naar aanleiding van de verkiezingen.

als u meer wilt weten over het evenement.

References

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E.: Pharm. E. De Bruyne- M-BE-00002559

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring