“Een manager moet vandaag vooral nederigheid, empathie en authenticiteit aan de dag leggen”

De biofarmaceutische industrie heeft nog nooit zo in de schijnwerpers gestaan als tijdens de Covid-19 pandemie. De drie jaar dat Brigitte Nolet aan het hoofd van Roche Pharmaceuticals BeLux stond, waren in dat opzicht even ongekend als intens.

“Deze crisis heeft aangetoond dat we in de wetenschap pas grote stappen vooruit kunnen zetten wanneer alle actoren in de gezondheidszorg – zowel in de publieke sector, als de privé, de medische wereld, ziekenhuizen, universiteiten en patiëntenverenigingen – de handen in elkaar slaan”, getuigt Brigitte. Voor haar was “samenwerking” gedurende haar hele mandaat immers hét sleutelwoord. Alvorens terug te keren naar haar thuisland om onze Canadese zusteronderneming te leiden, gaf ze ons haar indrukken van België en de sleutelrol die de farmaceutische sector er speelt.

Wat heeft het meeste indruk op u gemaakt tijdens uw 3 jaar aan het hoofd van Roche Pharmaceuticals BeLux?

Toen ik hier aankwam, had ik geen idee dat we twee jaar lang een ongekende gezondheidscrisis zouden doormaken! Wat in België de meeste indruk op me heeft gemaakt, is de energie, de inzet en de veerkracht van zowel de medewerkers van Roche, als van alle actoren binnen de gezondheidszorg.

Op welke realisatie(s) bent u het fierst?

Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat de actoren in de gezondheidszorg moeten samenwerken om de beste behandelingen aan patiënten te kunnen blijven garanderen. Tijdens mijn mandaat in België is die overtuiging enkel gegroeid en verder geconcretiseerd in de vorm van verschillende samenwerkingen. Zoals bijvoorbeeld onze samenwerking met de Belgian Society of Medical Oncology waarmee we een nationaal kader voor gepersonaliseerde geneeskunde (GeNeo) proberen te creëren. Ook de uitwisseling van ervaringen tussen Belgische en Luxemburgse patiëntenorganisaties (BEEPO) is een mooi voorbeeld.

En over samenwerking gesproken, ik had ook de kans om de Communication Task Force binnen pharma.be te leiden. Ik ben erg trots op het werk dat we allemaal samen hebben verricht om de industrie transparanter te maken en haar bijdrage aan de maatschappij aan het publiek uit te leggen.

En binnen Roche BeLux?

We hebben ons bedrijfsmodel volledig herzien om onze werknemers meer autonomie en verantwoordelijkheid te geven. Wij hebben geen sales afdeling meer en de functie van een medische vertegenwoordiger is van een commerciele rol naar een authentieke partnerrol verveld. Op die manier evolueren we van een eenvoudige leverancier van behandelingen en diagnostische oplossingen naar een echte partner in de gezondheidszorg.

Wat is de belangrijkste les die u uit de Covid-19 pandemie trekt?

De rol van manager is veranderd. Een manager moet vandaag vooral nederigheid, empathie en authenticiteit aan de dag leggen. Ik heb geleerd dat vriendelijkheid en geduld essentieel zijn om mensen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen en hun potentieel te verwezenlijken.

Welke oplossingen ziet u om de toegang tot innovatieve geneesmiddelen te verbeteren?

De toegang tot innovatieve behandelingen is een van de grootste uitdagingen voor onze industrie. De wetenschap brengt een ware revolutie teweeg in onze gezondheidszorg. Dat is fascinerend om te zien! De aanvraagprocedures voor terugbetaling van geneesmiddelen zijn weliswaar niet aangepast aan die fantastische innovaties en de waarde die zij toevoegen aan bestaande therapieën. De industrie vraagt daarom niet om meer geld van de regering; we willen er alleen maar voor zorgen dat de juiste gegevens beschikbaar zijn om de beste beslissingen te nemen en een efficiënt en duurzaam gezondheidszorgsysteem in België te garanderen.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Roche Belux?

Een belangrijke uitdaging is met alle belanghebbenden samen te werken (overheidsinstanties voor terugbetaling, ziekenhuizen voor klinische proeven, enz.), inzicht te krijgen in alle stadia van het "patiëntentraject" (van diagnose tot behandeling) en opportuniteiten voor samenwerking te ontdekken om sneller en doeltreffender toegang tot innovatieve behandelingen te bieden. Een andere grote uitdaging, ten slotte, is ervoor te zorgen dat België een competitieve "pharma valley" blijft. Daarvoor moeten we vooruitgang boeken op het gebied van gezondheidsgegevens. België heeft alle ingrediënten om een lekkere taart te maken (ik heb me tijdens de pandemie ook aan het bakken gewaagd!), maar ze zijn nog niet tot een afgewerkt gerecht gemengd.

Wat heeft u het meest verrast in België?

De complexiteit van het Belgische systeem, met zijn verschillende talen, regio's en culturen, is ook zijn kracht en rijkdom. De Belgen werken veel samen in een omgeving die zeer bevorderlijk is voor innovatie, vooral op het gebied van gezondheid, waar België een voortrekkersrol speelt. Ik ben ook bewogen door de kwaliteit van de ziekenhuizen, onderzoekscentra en medewerkers die meerdere talen spreken. Om nog maar te zwijgen van het opleidingsniveau. Dat is echt fenomenaal.

Welk advies zou u aan uw opvolgster geven?

Ik zou haar willen aanraden de tijd te nemen om de complexiteit van België en het gezondheidszorgstelsel te begrijpen. En ook om zoveel mogelijk stakeholders te ontmoeten om onze samenwerkingsverbanden vooruit te helpen.

En op persoonlijk vlak?

Het land verkennen, de culturele, artistieke en gastronomische rijkdommen appreciëren... Dit land is zeer nederig en heeft zoveel te bieden voor gezinnen. Zoals Angèle in haar liedje, dat we met ons gezin steeds weer beluisteren, zegt: "Bruxelles, je t’aime...Bruxelles, je t’aime...". We zullen België missen!

Wat zal u het meeste missen?

Zondagen met de familie, zoals de Belgen het graag zien, en de Belgische keuken. Vooral mosselen en frieten! (lacht)

Vanaf mei zal Marie-José Borst het roer over nemen van Brigitte Nolet als General Manager van Roche Pharmaceuticals voor België en Luxemburg. Marie-José begon haar carrière in Nederland en heeft gedurende meer dan 25 jaar verschillende functies bekleed binnen Roche, zowel lokaal als internationaal als commercial en therapeutic area manager. Wij zijn verheugd haar te mogen verwelkomen in onze Belgische en Luxemburgse dochteronderneming en wensen haar veel geluk en succes in haar nieuwe functie.

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-0000XXXX created on XX.XX.2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring