Je bent zelf acteur van jouw gezondheid

In ons recente gesprek over innovatie in de gezondheidszorg hadden we het voorrecht om te praten met Sandrine Lavallé, vertegenwoordiger van EUPATI, de Europese Academie voor Patiënten over Therapeutische Innovatie, en zelf een overlevende van borstkanker. Dit boeiende gesprek bracht belangrijke perspectieven naar voren over de huidige uitdagingen en verbeteringsmogelijkheden in het Belgische gezondheidssysteem.

Centraal in de discussie stond het groeiende verschil in de gezondheidszorg, wat betreft de toename van ziekten bij jongeren. Sandrine benadrukte het belang van niet alleen ziekten te behandelen, maar deze actief te voorkomen. Deze proactieve benadering vereist een herziening van het gezondheidssysteem, met meer nadruk op preventieve geneeskunde.

Eén van haar belangrijkste suggesties: de algemene medische praktijk te heroriënteren naar preventie. Huisartsen kunnen een cruciale rol spelen door preventieve informatie te verstrekken en patiënten bewust te maken van gezondheidsbevorderende gedragingen en praktijken.

Onze gesprekspartner identificeert gezondheidseducatie als een fundamentele pijler van preventie. Het integreren van gezondheidseducatieprogramma's in de lagere scholen kan helpen de kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om het eigen welzijn te bevorderen.

Translationele samenwerking

Het belang van samenwerking tussen verschillende actoren in het gezondheidssysteem werd ook benadrukt door Sandrine. Ze gebruikt de term "translationele samenwerking", verwijzend naar een sterke multidisciplinair samenwerking, om de overgang naar een model van zorg gericht op preventie te laten slagen. Dit omvat samenwerking tussen gezondheidsprofessionals, onderzoekers en patiënten zelf. Ze geeft tot slot als voorbeeld de noodzaak om te investeren in preventief onderzoek, om ziekten eerder op te sporen en de gezondheid op lange termijn te behouden.

Kort samengevat pleit dit gesprek om een preventieve benadering van de gezondheidszorg te promoten, evenals de noodzaak van een nauwe samenwerking tussen de actoren van het gezondheidssysteem. Door te investeren in preventie en samenwerking te bevorderen, kunnen we hopen een veerkrachtiger gezondheidssysteem te creëren dat gericht is op de behoeften van patiënten.

Referenties

Meer lezen

Gesprekken over gezondheidsinnovatie

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00002765 - created on 02/04/2024

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring