Wat is het geheime recept voor innovatie en groei in het bedrijfsleven met behoud van kernactiviteiten?

In ons laatste interview in de reeks Healthcare Innovation Talks praat Eva McLellan, hoofd bedrijfsstrategie, transformatie en innovatie bij Roche België & Luxemburg, met Dan Toma, ondernemer, ingenieur en auteur. In dit gesprek legt Eva het systeem uit dat Roche BeLux opzet om innovatie te ondersteunen en de toekomstige groei van de organisatie te verzekeren.

Roche medewerkers worden elke ochtend gemotiveerd wakker door onze visie: 3 tot 5 keer meer voordeel voor patiënten leveren tegen de helft van de kosten voor de maatschappij. Dit is een nobele ambitie die ook een aanpassing van onze cultuur vereist om ons in staat te stellen verder te innoveren dan wat in het verleden is bereikt. 

Elke organisatie is anders; een boek nemen betekent daarom niet dat het alle antwoorden bevat. Je moet de opties afstemmen aan je eigen behoeften, de externe context en de interne situatie. Eva en Dan hadden een discussie over het geheime recept van bedrijfsinnovatie, hoe effectieve innovatiesystemen op te bouwen, wat er anders moet en praktische leerpunten om te onthouden.  

Onze ervaring is dat succesvolle innovatie voortkomt uit ons vermogen om drie belangrijke elementen aan te pakken: het identificeren van barrières, het definiëren van innovatie en het begeleiden van investeringsbeslissingen.

"Vervolgens hebben we gedefinieerd wat we onder ‘innovatie’ verstaan. Voor ons is het de praktische uitvoering van ideeën die beantwoorden aan vastgestelde behoeften en resulteren in de creatie van een nieuwe waarde voor patiënten, voor Roche en voor de maatschappij. Vervolgens hebben we onze innovatie 'thesis' geformuleerd - een reeks van leidende beginselen die voor iedereen een strategische richting moet aangeven. En tijdens dit proces was het belangrijk dat we luisterden naar de standpunten van iedereen binnen het bedrijf en van onze externe belanghebbenden", voegt Eva eraan toe.

Een belangrijk leerpunt voor Eva en de Roche BeLux-organisatie was het besef hoe cruciaa lhet is om de geboekte vooruitgang te monitoren.   

"Als bedrijfsleiders wisten we hoe we de resultaten van onze kernactiviteiten moesten meten. We hadden echter moeite om de impact van onze innovatie te meten. Dus verdubbelden wij onze inspanningen om te leren hoe we dit doeltreffend konden doen, en de resultaten volgden. We hebben een toename gezien in onze innovatie resultaten en konden het investeringsniveau dat nodig was om deze resultaten te bereiken, verlagen", legt Eva uit in het interview. 

Dan gelooft ook dat indicatoren essentieel zijn. In zijn nieuwste boek, "Innovation Accounting", benadrukt hij het belang van het bijhouden van innovatie-uitgaven.

Uiteindelijk moeten bedrijfsleiders bij hun investeringen in innovatie hetzelfde pragmatisme toepassen als bij het beheer van hun kernactiviteiten, aldus Dan. "Net zoals u  bepaalde resultaten verwacht van uw kernactiviteiten, zorg er dan voor dat u die ook verwacht van uw investeringen in innovatie," voegt hij eraan toe.

Eva en Dan laten deze principes misschien eenvoudig klinken, maar uitblijkt dat 94% van de executives nog steeds ontevreden is over hun innovatieprestaties, ondanks het feit dat 84% erkent dat innovatie van cruciaal belang is voor hun groeistrategie. Een duidelijke aanwijzing dat de meeste organisaties nog een lange weg te gaan hebben voordat ze kunnen beweren de kunst van het innoveren onder de knie te hebben.

Meer lezen

Gesprekken over gezondheidsinnovatie

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00001388 - Created on 06/05/2022

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring