Hoe kunnen we longkanker beter voorkomen?

In België worden jaarlijks ongeveer 9.100 nieuwe gevallen van longkanker vastgesteld. Dit maakt het tot de derde meest voorkomende vorm van kanker. Momenteel treft longkanker nog steeds meer mannen dan vrouwen, hoewel de aantallen onder vrouwen toenemen. De meeste longkankers worden in een vergevorderd stadium gediagnosticeerd, wanneer de overlevingskansen aanzienlijk kleiner zijn.

Roken is de grootste risicofactor van longkanker: van 10 longkankers, worden er 8 a 9 veroorzaakt door roken. Rokers hebben twintig keer meer kans om hier last van te krijgen dan niet-rokers.

In ± 10 procent van de gevallen is de risicofactor een zeer sterke of herhaalde (meestal beroepsgebonden) blootstelling aan stoffen zoals arsenicum, nikkel, chroom, teer, asbest enz.

 • radon (een radioactief gas dat in bepaalde rotsen zit)

 • luchtvervuiling door fijn stof (uitlaatgassen van dieselmotoren). 

 • Een dieet met weinig groenten en fruit onder rokers lijkt ook het risico op longkanker enigszins te verhogen, hoewel er geen concrete verklaring voor is.

De combinatie van risicofactoren (roken + asbest of roken + radon bijvoorbeeld) verhoogt de kans op een ontwikkeling van longkanker nog meer.

In de meeste gevallen worden de symptomen van longkanker te laat waargenomen

of worden ze verkeerd geïnterpreteerd. Deze kanker veroorzaakt inderdaad in de vroege stadia maar zelden problemen. Toch zijn er fysieke tekenen die ons kunnen alarmeren en waarvan de oorsprong door een arts moet worden opgehelderd:

 • Hoest, inclusief hardnekkige rokershoest die plotseling verandert

 • Kortademigheid en piepende ademhaling

 • Pijn op de borst

 • Heesheid en slikproblemen

 • Ophoesten van bloed of bloederig sputum (slijm)

 • Diffuse pijn op de borst of in de boezem

 • Permanent gevoel van vermoeidheid of zwakte

 • Belangrijk gewichtsverlies

België heeft geen nationaal screeningprogramma voor leverkanker. Daarom is het belangrijk dat mensen met een hoog risico zich bewust zijn van de symptomen, zodat hun kansen om in een vroeg stadium te worden gediagnosticeerd toenemen. Als u of een lid van uw gezin symptomen heeft of wordt blootgesteld aan de hierboven genoemde risicofactoren, aarzel dan niet om uw huisarts te raadplegen om erachter te komen welke stappen u kunt nemen.

De long heeft geen sensorische pijnreceptoren (nociceptieve vezels) en de getroffen personen voelen in het begin niets. Daarom worden de meeste bronchiale carcinomen bij toeval ontdekt, bijvoorbeeld tijdens routineonderzoeken of voorafgaand aan een operatie. Aangezien longkanker niet altijd in een vroeg stadium duidelijk kan worden opgespoord, vereist een duidelijke diagnose verschillende onderzoeken. Ontdek meer over de

Er zijn verschillende manieren om longkanker te behandelen. De meest geschikte behandeling is afhankelijk van verschillende elementen. De bepalende punten zijn het soort kanker, het stadium van de ziekte en de algemene gezondheidstoestand van de patiënt. Er bestaan verschillende vormen van longkanker die speciale behandelingen vereisen.Ontdek meer over de

Meer weten

Preventie

V.U.: Pharm E. De Bruyn - M-BE-00002466 created 31/10/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring