De evaluatie van klinische studies moet zich aanpassen aan innovatie

Levensveranderende innovaties in de gezondheidszorg zijn alleen zinvol als ze de mensen bereiken die ze nodig hebben. Vroege toegang tot geavanceerde therapieën via klinische studies is een baken van hoop voor patiënten. Terwijl we streven naar de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde manieren om longkanker in een vroeg stadium te behandelen, is het echter ook essentieel om de manier waarop we de effectiviteit van een behandeling meten, opnieuw definiëren. In plaats van alleen te vertrouwen op de klassieke meetmethoden, is het van het grootste belang om ook te begrijpen en te prioriteren wat belangrijk is voor patiënten. In dit artikel bespreken we samen met onze medisch directeur, Dr. Nizar Sebti, het cruciale belang van nieuwe eindpunten in de gezondheidszorg. Nizars inzichten leveren een boeiend verhaal op het snijvlak van medische innovatie en het welzijn van patiënten.

Het is vaak een uitdaging om longkanker in een vroeg stadium op te sporen omdat de symptomen pas merkbaar worden als de ziekte al ver gevorderd is. Voor de diagnose worden meestal beeldvormende tests gebruikt, zoals CT-scans en biopsie. Een belangrijke innovatie is de ontwikkeling van de CT-scan met lage dosis straling, die kleinere longletsels nauwkeuriger kan opsporen. Daarnaast hebben ontwikkelingen op het gebied van AI en machine learning de ontwikkeling van computerondersteunde detectiesystemen gestimuleerd. Deze systemen kunnen radiologen helpen bij het identificeren van mogelijke kankerletsels. Behandelingsopties voor longkanker in een vroeg stadium zijn chirurgie, bestralingstherapie, chemotherapie en immunotherapie.

Immunotherapie - medicijnen die het immuunsysteem helpen om kankercellen op te sporen en aan te vallen - is een grote ommekeer geweest inIn het verleden gebruikten we deze behandeling vooral voor gevorderde longkanker. Onderzoek toont nu aan dat immunotherapie ook kan helpen om te voorkomen dat de kanker in een vroeg stadium terugkomt. Dit geeft hoop op meer behandelingsmogelijkheden. 

Zeer recent is er bij longkanker in een vroeg stadium veel vooruitgang geboekt bij het personaliseren van behandelingen. Er wordt daarbij nauwkeurig gekeken naar de genen van de tumor, de zogenaamde moleculaire profilering, waardoor gerichte therapieën mogelijk zijn die effectiever zijn.

Een van de uitdagingen is om deze geavanceerde technologieën en therapieën toegankelijk te maken voor patiënten. Daarnaast bestaat er geen screeningsprogramma voor longkanker in België. Met een screeningsprogramma zou de hele bevolking die aan specifieke voorwaarden voldoet, uitgenodigd worden om proactief een medisch onderzoek te ondergaan om na te gaan of ze longkankerletsels hebben. Het ontbreken van een dergelijk screeningsprogramma verkleint de kans op een vroege diagnose.

Een van de grootste uitdagingen op dit moment is de erkenning van nieuwe eindpunten in klinische studies die de effectiviteit van een medische interventie, zoals een nieuw medicijn of een nieuwe behandeling, meten. De meeste klinische studies bij longkanker in een vroeg stadium, gebruiken nieuwe eindpunten, zoals de periode van ziektevrije overleving (disease free survival, DFS) en hoe lang een patiënt vrij blijft van bepaalde negatieve ontwikkelingen, zoals recidief, progressie, complicaties of overlijden (event free survival, EFS).

De criteria die tot nu toe werden gebruikt om de doeltreffendheid van een behandeling te beoordelen, zijn relevant in de context van gevorderde of zelfs metastatische ziekte. De huidige therapieën zijn gericht op eerdere stadia van de ziekte, waar het doel genezing kan zijn. Het is daarom essentieel om behandelingen te evalueren op basis van meer geschikte parameters, zoals de levenskwaliteit of het risico op herval.

Het identificeren en incorporeren van nieuwe eindpunten kan leiden tot nauwkeurigere en betekenisvollere resultaten in klinisch onderzoek. Deze eindpunten kunnen zijn: door patiënten gerapporteerde waarnemingen, biomarkers, surrogaat eindpunten of andere metingen die de specifieke onderzoeksdoelstellingen of de impact van een nieuwe behandeling beter weerspiegelen.

Helaas worden deze nieuwe eindpunten nog niet door iedereen geaccepteerd of erkend door verschillende betrokken partijen. Aangezien de innovaties zich uitbreiden naar eerdere kankersettings, is het belangrijk dat de eindpunten die we gebruiken om de impact ervan te meten, zich aanpassen.

De erkenning van nieuwe eindpunten vereist een debat tussen clinici, statistici, regelgevende experts, de industrie, mutualiteiten en andere specialisten. Het is een uitdaging om dit te coördineren.

Roche BeLux is er trots op om stichtend lid te zijn van deLung Cancer Working Group die vorige week van start ging - een samenwerking die zich toelegt op het promoten van oplossingen voor efficiënte longkankerpreventie, -zorg en -behandeling in België. Wij geloven sterk in de kracht van samenwerking over de grenzen van organisaties heen, als gelijkwaardige partners, om een positieve impact te hebben op het welzijn van patiënten en hun families.

Snelle toegang tot innovatieve behandelingen is een belangrijk aandachtsgebied in onze samenwerking. We breiden onze inspanningen uit door samen te werken met, de federatie van de industrie, om gezamenlijk de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de levenskwaliteit te verbeteren in de beleidswerkgroep Kankerplan.

Samen zetten we ons in voor een betere toekomst voor mensen met longkanker in België.

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E.: Pharm. E. De Bruyne- M-BE-00002506 - created on 20/11/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring