Doorheen de jaren heeft Roche vele innovatieve geneesmiddelen geleverd. Bij het boeken van deze grote vooruitgang stond de samenwerking van Roche met medische zorgverleners en gezondheidsorganisaties centraal. Samen hebben ze de impact van vele ziektes op ons leven veranderd. 

 

Als biotechnologisch bedrijf met innovatie aan de basis is Roche geëngageerd in onderzoek, ontwikkeling en productie van nieuwe geneesmiddelen en diagnostische tests die patiënten helpen beter en langer te leven. Om deze medische vooruitgang nu en in de toekomst te blijven leveren is het voor Roche essentieel om nauw samen te werken met organisaties en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Beroepsbeoefenaars en organisaties in de gezondheidszorg  zijn de primaire dienstverleners in de gezondheidszorg. Zodoende is hun ervaring, kennis, inzicht en onafhankelijke expertise een waardevolle hulp bij

  • het beter begrijpen van verschillende ziektes
  • het krijgen van een beter inzicht in waar onze geneesmiddelen best geplaatst worden op het behandelingsparcours en bij het begrijpen van de informatie die clinici nodig hebben om de juiste optie voor elke specifieke patiënt vast te stellen
  • het identificeren van behandelingsgebieden waarin een grote behoefte bestaat aan (nieuwe) behandelingen; zo dragen ze bij tot een betere gerichtheid van onze onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's
  • het zeker stellen dat ons klinisch onderzoek en programma zo opgemaakt is, dat beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg geïnformeerde behandelingsbeslissingen kunnen nemen

Aan de andere kant is het ook essentieel voor iedereen dat de vaardigheden en kennis van artsen up-to-date zijn en blijven. Overeenkomstig plaatselijke wet- en regelgevingen dragen ook farmaceutische bedrijven bij aan de financiering van hun onmisbare opleiding en training.

We zijn er sterk van overtuigd dat samenwerkingen met beroepsbeoefenaars en organisaties in de gezondheidszorg een uiterst gunstige impact hebben op de kwaliteit van patiëntenzorg en op de waarde van onderzoek. We zijn er zeker van dat we meer bereiken als we samenwerken en we willen graag met onze partners samenwerken om ervoor te zorgen dat deze essentiële relatie begrepen wordt door patiënten, de media en andere belanghebbenden