Gepersonaliseerde Gezondheidszorg

Roche investeert in gepersonaliseerde gezondheidszorg

People are different and so are diseases – for that reason one size does not fit all.

Met gepersonaliseerde gezondheidszorg beoogt Roche gerichte medicatie op maat van de patiënt aan te bieden. 

Het is een benadering die kapitaliseert op het steeds meer gesofisticeerde inzicht in de verschillen tussen patiënten, ontstaansredenen van aandoeningen, de onderliggende moleculaire mechanismen en de werking van geneesmiddelen. Roche engageert zich om dit mogelijk te maken dankzij de voortdurende investering in de exponentiële vooruitgang in moleculaire expertise en de daarmee gepaard gaande technologieën. 

Individuele karakteristieken, zowel gebonden aan de aandoening als onafhankelijk ervan, beïnvloeden de manier waarop een geneesmiddel werkt. Het niet of niet goed reageren op een bepaalde medicatie kan dus aan de biologische constitutie van de patiënt liggen, maar ook aan het feit dat vele ernstige ziekten, zoals kanker, niet veroorzaakt worden door één welbepaald moleculair mechanisme, maar dat verschillende moleculaire mechanismen kunnen leiden tot eenzelfde uitingsvorm.

Gepersonaliseerde gezondheidszorg betekent voor Roche klinisch gedifferentieerde geneesmiddelen ter beschikking stellen voor specifieke groepen van patiënten en de bijhorende diagnostische testen die toelaten deze medicatie op maat van het juiste type patiënt aan te bieden.