Alecensa® (alectinib)

Actief bestanddeel : alectinib
Therapeutisch domein : Oncologie

Alecensa is een oraal geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van bepaalde soorten longkanker.

Informatie over Alecensa voor professionele zorgverleners.

De wetenschappelijke bijsluiter van Alecensa is hier beschikbaar.

De patiënten bijsluiter van Alecensa is hier beschikbaar.

_______
 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: [email protected]