Waarde creëren voor al onze stakeholders
 

We richten ons eerder op langetermijnsucces dan op gewin op korte termijn. Omdat onze producten pas na acht à twaalf jaar op de markt komen, is het voor onze onderneming van levensbelang om haar huidige en toekomstige assets te beschermen. We zijn er dan ook ten stelligste van overtuigd dat we baat hebben bij een duurzaam beleid.

De drie elementen van duurzaamheid – maatschappij, leefmilieu en economie – hangen samen. We kunnen geen succes oogsten op lange termijn als we onze ecologische en sociale verantwoordelijkheden niet nemen. We kunnen evenmin onze maatschappij en ons leefmilieu beschermen zonder economisch succes. Daarom proberen we een goed evenwicht te bewaren tussen de drie elementen op alle bedrijfsniveaus.

  • We leiden onze onderneming op verantwoorde wijze, met een hoog niveau van corporate governance.
  • We werken aan duurzame bedrijfsgroei en zorgen voor hoogwaardige, lonende tewerkstelling.
  • We brengen onze producten binnen het bereik van mensen die ze nodig hebben.
  • We waarderen onze werknemers en zorgen ervoor dat ze veilig kunnen werken.
  • We beperken de ecologische impact en kosten van onze producten en activiteiten.