Nederlands

Vabysmo® (faricimab)▼

Vabysmo (faricimab) is het eerste bispecifieke immunoglobuline G1 (IgG1)-antilichaam dat twee verschillende routes inhibeert door neutralisatie van zowel angiopoëtine-2 (Ang-2) als vasculaire endotheliale groeifactor A (VEGF-A).

Vabysmo wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met:

  • neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden maculadegeneratie (natte LMD)

  • visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-oedeem (DME)

Vabysmo 120 mg/ml oplossing voor injectie

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

België

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie

Galileelaan 5/03 - 1210 BRUSSEL

Website:

e-mail:

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002081 created on 18/04/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring