Nederlands

Tecentriq® (atezolizumab)

Tecentriq is een antikankergeneesmiddel dat de werkzame stof atezolizumab bevat.

  • Het behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd monoklonale antilichamen.

  • Een monoklonaal antilichaam is een type eiwit dat een specifieke stof in het lichaam herkent en zich hieraan bindt.

  • Dit antilichaam kan uw immuunsysteem helpen vechten tegen de kanker.

Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met:

  • Een vorm van, die urotheelcarcinoom wordt genoemd.

  • Een vorm van, die niet-kleincellig longcarcinoom wordt genoemd.

  • Een vorm van, die kleincellig longcarcinoom wordt genoemd.

  • Een vorm van, die triple negatieve borstkanker wordt genoemd.

  • Een vorm van, die hepatocellulair carcinoom wordt genoemd.

Patiënten kunnen dit middel krijgen wanneer de kanker is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam of is teruggekomen na eerdere behandeling.

Patiënten kunnen dit middel krijgen wanneer hun longkanker niet is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam en de behandeling na een operatie en chemotherapie wordt gegeven. Behandeling na een operatie wordt adjuvante behandeling genoemd.

Tecentriq kan in combinatie met andere antikankermiddelen gebruikt worden. Het is belangrijk dat u ook de bijsluiters van de andere antikankermiddelen leest. Als u vragen heeft over deze middelen, stel deze dan aan uw arts.

Dit middel werkt door zich te binden aan een specifiek eiwit in uw lichaam dat ‘programmed death-ligand 1’ (PD-L1) wordt genoemd. Dit eiwit onderdrukt het immuun(afweer)systeem in het lichaam, waardoor de kankercellen beschermd worden tegen een aanval door immuuncellen. Doordat Tecentriq zich aan het eiwit bindt, helpt het uw immuunsysteem om uw kanker te bestrijden.

R.E. Pharm Eline De BruyneM-BE-00002135 created on 08.05.2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring