Nederlands

NeoRecormon® (epoëtine beta)

NeoRecormon is een heldere kleurloze oplossing voor injectie onder de huid (subcutaan) of in een ader (intraveneus). Het bevat een hormoon dat epoëtine bèta wordt genoemd en dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert. Epoëtine bèta wordt geproduceerd met behulp van een gespecialiseerde genetische technologie en werkt op precies dezelfde manier als het natuurlijke hormoon erytropoëtine.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts..

NeoRecormon wordt gebruikt bij de behandeling van anemie veroorzaakt door chemotherapie of nierinsufficiëntie.

NEORECORMON 6 x 500 IE oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

NEORECORMON 6 x 2000 IE oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

NEORECORMON 6 x 3000 IE oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

NEORECORMON 6 x 4000 IE oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

NEORECORMON 6 x 5000 IE oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

NEORECORMON 6 x 6000 IE oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

NEORECORMON 6 x 10000 IE oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

NEORECORMON 4 x 30000 IE oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002121 created on 04.05.2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring