Nederlands

Mircera® (methoxypolyethyleenglycol-epoëtine beta)

Mircera bevat de werkzame stof: « methoxypolyethyleenglycol-epoëtine beta ».

Mircera is aangewezen bij de behandeling van anemie geassocieerd met chronische nierinsufficiëntie.

Mircera 50µg/0,3ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Mircera 75µg/0,3ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Mircera 100µg/0,3ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Mircera 150µg/0,3ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Mircera 200µg/0,3ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Mircera 250µg/0,3ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002120 created on 04.05.2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring