Nederlands

MabThera® (rituximab)

MabThera bevat de werkzame stof “rituximab”. Dit is een soort eiwit dat “monoklonaal antilichaam” wordt genoemd. Het bindt aan het oppervlak van een type witte bloedcel die “B-lymfocyt” genoemd wordt. Wanneer rituximab bindt aan het oppervlak van deze cel, gaat de cel dood.

MabThera kan gebruikt worden voor de behandeling van een aantal verschillende aandoeningen bij volwassenen en kinderen.

Uw arts kan MabThera voorschrijven voor de behandeling van:

  • Non-Hodgkinlymfoom

  • Chronische lymfatische leukemie

  • Reumatoïde artritis

  • Granulomatose met polyangiitis of microscopische polyangiitis

  • Pemphigus vulgaris

MabThera 100 mg en 500 mg concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie.

MabThera 1400 mg oplossing voor subcutane injectie

MabThera 1600 mg oplossing voor subcutane injectie.

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002119 created on 04.05.2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring