Nederlands

Kadcyla® (trastuzumab-emtansine)

Kadcyla bevat de werkzame stof trastuzumab-emtansine, die bestaat uit twee gedeelten die aaneen zijn gekoppeld:

Kadcyla bevat de werkzame stof trastuzumab-emtansine, die bestaat uit twee gedeelten die aaneen zijn gekoppeld:

  • trastuzumab - een monoklonaal antilichaam dat selectief bindt aan een antigeen (een doeleiwit), dat humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2) wordt genoemd. HER2 wordt in grote hoeveelheden op het oppervlak van sommige kankercellen gevonden, waar het de groei van de kankercellen stimuleert. Wanneer trastuzumab aan HER2 bindt, kan het de groei van kankercellen stoppen en ze daardoor doden;

  • emtansine (DM1) - een chemotherapie die in de kankercel vrijkomt nadat trastuzumab zich aan de HER2-receptor bindt.

Kadcyla is een doelgerichte therapie voor de behandeling van volwassen patiënten met een specifieke vorm van

  • de kankercellen veel HER2-eiwitten op het oppervlak hebben - uw arts zal uw kankercellen hierop testen;

  • u eerder al het geneesmiddel trastuzumab en een geneesmiddel dat bekend staat als een taxaan heeft gekregen;

  • de kanker zich heeft verspreid naar gebieden nabij de borst of naar andere delen van uw lichaam (gemetastaseerd);

  • de kanker zich niet heeft verspreid naar andere delen van uw lichaam en de behandeling na operatie gegeven zal worden (de behandeling na operatie wordt adjuvante behandeling genoemd).

Kadcyla 100 mg en 160 mg, poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie.

Als er zich een zwangerschap voordoet tijdens het gebruik van Herceptin / PERJETA / Kadcyla/Phesgo of binnen de 7 maanden na de laatste dosis Herceptin / Kadcyla / Phesgo of binnen de 6 maanden na de laatste dosis PERJETA, meld die dan onmiddellijk aan de Drug Safety Line van Roche op + 32 2 525 82 99.

Er zal bijkomende informatie gevraagd worden tijdens de zwangerschap die is opgetreden terwijl Herceptin / PERJETA / Kadcyla/Phesgo werd ingenomen en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling. Hierdoor zal Roche een beter inzicht krijgen in de veiligheid van Herceptin / PERJETA / Kadcyla / Phesgo en zal het bedrijf de gezondheidsinstanties, zorgverleners en patiënten de juiste informatie kunnen verschaffen.

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002094 created on 25/04/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring