Nederlands

Cotellic® (cobimetinib)

Cotellic is een antikankergeneesmiddel dat de werkzame stof cobimetinib bevat.

Cotellic wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met een type huidkanker dat melanoom wordt genoemd en dat zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam of niet te verwijderen is door een operatie.

  • Het wordt gebruikt in combinatie met een ander antikankergeneesmiddel genaamd

  • Het kan alleen gebruikt worden bij patiënten bij wie de kanker een verandering (mutatie) in een eiwit genaamd ‘BRAF’ heeft. Voor aanvang van de behandeling zal uw arts u testen op deze mutatie. Deze verandering kan geleid hebben tot de vorming van een melanoom.

Cotellic tabl 63 x 20mg

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002116 created on 04.05.2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring