Nederlands

CellCept® (mycofenolaat-mofetil)

CellCept bevat mycofenolaatmofetil.

Dit behoort tot een groep geneesmiddelen die “immunosuppressiva” heten.

CellCept wordt gebruikt om te voorkomen dat uw lichaam een getransplanteerd orgaan afstoot: een nier, hart of lever.

CellCept moet samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt: ciclosporine en corticosteroïden.

CELLCEPT 1 g/5 ml poeder voor orale suspensie

CELLCEPT CAPS 300 x 250MG

CELLCEPT 500MG poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

CELLCEPT 150X500MG TAB

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002115 created on 04.05.2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring