De uitdagingen voor onze gezondheidszorg in 2023

Innovatieve oplossingen voor de gezondheidszorg staan voor de deur... maar dat betekent weinig als ze de patiënten niet bereiken. We zaten samen met Marie-José Borst, CEO van Roche Pharmaceuticals, en Thomas Limberopoulos, Head of External Affairs, om te kijken naar enkele van de belangrijkste uitdagingen waar we in 2023 voor staan om onze huidige nationale gezondheidszorg klaar te maken voor innovatie.

De overgang naar gepersonaliseerde zorg waarbij data centraal staan

Kanker wordt niet langer gezien als één ziekte, maar als een verzameling van honderden ziekten, elk met eigen unieke kenmerken en genetische opbouw (genomisch profiel). Het is mogelijk het unieke genomische profiel van een individu in kaart te brengen en zo artsen te helpen om een nauwkeuriger diagnose te stellen van het tumorprofiel. Dit biedt mogelijk meer behandelingsopties dan de standaardtherapie. Dankzij toegang tot deze data zouden de arts en de patiënt het behandeltraject van de patiënt in kaart kunnen brengen en toekomstige behandelingen bepalen (m.a.w. personalisering van de zorg).

Om nog een stap verder te gaan: het anoniem delen van gegevens kan het tempo versnellen waarin nieuwe behandelingen worden ontwikkeld, geëvalueerd en gebruikt ten gunste van patiënten. Het kan onderzoekers ook helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen bij hun investeringen in O&O. Investeren waar het belangrijk is voor patiënten.

Als we een duurzame gezondheidszorg willen garanderen met betere resultaten voor de patiënt, inefficiënties willen vermijden en betere investeringsbeslissingen willen nemen, moet België de overgang naar een gepersonaliseerd systeem versnellen. Dit begint met de creatie van een duidelijk juridisch kader voor het secundaire gebruik van gezondheidsdata. Klinische gegevens kunnen zo gebruikt worden voor een ander doel (bijvoorbeeld om meer kennis te verwerven over een ziekte door gemeenschappelijke patronen in genomische profielen op te sporen) dan het doel waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld (de diagnose van een individuele patiënt). Uiteindelijk zal dit de gezondheidssystemen in staat stellen om op een efficiënte en duurzame manier tegemoet te komen aan de behoeften van de patiënt en om beslissingen te nemen die een rechtvaardiger toegang tot de gezondheidszorg bevorderen.

Vroegtijdige en duurzame toegang mogelijk maken

In zijn beleidsnota stelt minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Vandenbroucke1: "De speerpunten van het vernieuwend geneesmiddelenbeleid richten zich op domeinen waar op korte en middellange termijn toegevoegde waarde kan gecreëerd worden voor patiënt en maatschappij, met name onderzoek en ontwikkeling, beschikbaarheid en toegankelijkheid, en duurzaamheid en bescherming van de patiënt. [Wat de toegang tot geneesmiddelen betreft, zijn uiteraard de strategieën voor vroege (early) en snelle (fast) acces een belangrijk onderdeel van mijn geneesmiddelenbeleid. [...]

Daarom zijn wij voortdurend in gesprek met alle belanghebbenden om manieren te vinden om de toegangstijd te verkorten en de toegang in het algemeen te verbeteren. Enkele elementen waarop we ons concentreren zijn:

  • het verkorten van de toegangstijd tot innovatieve geneesmiddelen,

  • het betrekken van de stem van de patiënt in beslissingen over terugbetalingen,

  • het verbeteren van bestaande procedures om de wetenschappelijke vooruitgang en uitdagingen het hoofd te bieden. Onder andere door het gebruik van confidentiële, op resultaten gebaseerde toetredingsovereenkomsten2 of andere innovatieve financieringsmechanismen, maar ook door een procedure te ontwikkelen die beslissingen over de terugbetaling van combinatietherapieën regelt (oplossingen voor het combineren van producten, soms van verschillende farmaceutische bedrijven, waarvoor nog geen formele procedure bestaat), en

  • het aanpassen van ons terugbetalingssysteem om de vooruitgang van de precisiegeneeskunde beter op te vangen.

Deze uitdagingen samen aangaan

De belangrijkste bijdrage van Roche aan de gezondheidszorg is innovatie; de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen en diagnostica die het leven van mensen aanzienlijk verbeteren en de volksgezondheid ondersteunen. In het snel veranderende ecosysteem van de gezondheidszorg van vandaag, passen wij onze werkwijze aan om de duurzaamheid van de gezondheidszorgsystemen beter te kunnen ondersteunen, zodat patiënten nu en in de toekomst kunnen profiteren van medische vooruitgang.

  1. https://vandenbroucke.belgium.be/sites/default/files/articles/Note%20de%20politique%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20Sant%C3%A9%20publique%202023.pdf, page 53 & 55

  2. In Engels = “outcome-based confidential managed entry agreements”

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-0000XXXX created on XX.XX.2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring