Neoadjuvante behandeling bij borstkanker: de voordelen en het verloop beter begrijpen

Neoadjuvante behandeling is een belangrijke stap voor veel vrouwen bij wie borstkanker in een vroeg stadium wordt vastgesteld. Deze eerste behandelingsfase gaat vooraf aan een operatie, die enkele maanden later plaatsvindt. Maar waarom de tumor niet meteen verwijderen? Om die vraag te beantwoorden, maak je kennis met Kristine, een patiënte met de diagnose borstkanker, en volg je haar tijdens haar behandeling. Haar verhaal zal je helpen om de voordelen van een neoadjuvante behandeling te begrijpen en zal je helpen om neoadjuvante behandeling beter te plaatsen in het totale behandelplan.

Het verhaal van Kristine is ook beschikbaar als stripverhaal! Je kan het downloaden via de onderstaande link.

Download het stripverhaal

Daarnaast werd deze brochure ontwikkeld die duidelijke antwoorden geeft op de belangrijkste vragen rond neoadjuvante behandeling. De brochure werd speciaal ontwikkeld voor patiënten en kan ondersteuning bieden bij iedere consultatie met de arts.

Vraag ernaar bij je behandelende arts of download het in pdf-formaat via onderstaande link.

Download de brochure

Wat is neoadjuvante behandeling?

Neoadjuvante behandeling voor borstkanker wordt gegeven vóór de operatie. Het kan bestaan uit een (combinatie van) chemotherapie, hormonale therapie en/of gerichte therapie.

Doelstellingen en voordelen van een neoadjuvante behandeling

Het doel van een neoadjuvante behandeling is om de grootte van een tumor te verkleinen en dus de chirurgische opties te verbeteren.1-4

  • de tumor is te groot om meteen geopereerd te worden: het doel van een neoadjuvante

    behandeling is om de tumor te verkleinen en een operatie mogelijk te maken.

  • de tumor kan meteen geopereerd worden: opereren is niet altijd dringend! Een neoadjuvante behandeling maakt een minder uitgebreide operatie mogelijk om zodoende de esthetiek van de borst te helpen behouden (conservatieve operatie*). Studies hebben aangetoond dat een neoadjuvante behandeling de overlevingskans niet verlaagt.44

Met een neoadjuvante behandeling kan de werkzaamheid van de gebruikte moleculen snel worden beoordeeld; het geeft dus de mogelijkheid op andere behandelingsopties in geval dat de respons niet optimaal is.1-3

  • het vult, naast andere risicofactoren, de evaluatie van de prognose verder aan.

  • uw zorgteam kan zien hoe de tumor op de behandeling reageert en past deze indien nodig aan na de operatie om de resultaten te optimaliseren.

Voor patiënten waarbij genetische testing aangeraden is, geeft neoadjuvante behandeling de tijd om, o.b.v. de resultaten van deze test, te beslissen wat de beste chirurgische optie is.

Tijdens een neoadjuvante behandeling is er een klinische opvolging. Na een neoadjuvante behandeling wordt beeldvorming gepland om de kwaliteit van de tumorrespons op de behandeling te beoordelen.

U zal een operatie moeten ondergaan, ongeacht de respons van de tumor op de neoadjuvante behandeling.

De borstoperatie is gepland na voltooiing van de neoadjuvante behandeling. De chirurg plant de operatie rekening houdend met de grootte van de initiële tumor en de tumor waargenomen na neoadjuvante behandeling. Het tijdens de operatie verwijderde weefsel wordt pathologisch onderzocht* om de kwaliteit van de respons op de neoadjuvante behandeling te beoordelen. Met deze test kan het behandelteam dan beslissen over de strategie voor adjuvante behandeling na de operatie.

Meer informatie over borstkanker

* Borstconservatieve operatie (of lumpectomie): de tumor en een kleine hoeveelheid weefsel eromheen worden verwijderd om het grootste deel van de aangetaste borst te behouden.

**Pathologische (histopathologische) test: tijdens een pathologische (of histopathologische) test worden weefsels die uit een orgaan zijn genomen en hun cellen geanalyseerd. Deze test maakt het mogelijk om definitief de diagnose kanker vast te stellen. Dit wordt gedaan bij de diagnose (pathologische test van biopsie) en na de operatie (pathologische test van chirurgisch monster).

  1. 1.Cain H, et al. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2017;29:642-652;

  2. Schott AF, et al. J Clin Oncol. 2012;30:1747-1749;

  3. Abt NB, et al. JAMA Surg. 014;149:1068-1076;

  4. Rastogi P, et al. J Clin Oncol. 2008;10;26(5):778-85

Lees meer

Nieuws

R.E. Pharm E. De Bruyne M-BE-00002253 vervaardigd op 31/07/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring