Een meeslepende ervaring gebruiken om de pijn of angst van patiënten te verlichten

Vanaf het moment dat een patiënt beseft dat hij een ziekte heeft, laten pijn en angst hem zelden los. Of het nu gaat om het ondergaan van een medische ingreep, een immunotherapie of een medische beeldvorming bijvoorbeeld, het is voor patiënten moeilijk om te vechten tegen de angst die daarmee gepaard gaat. Wat als we deze last zouden kunnen helpen verlichten, al was het op zijn minst voor even?

Stelt u zich eens voor dat patiënten, in plaats van in een ziekenhuis met witte muren, dokters in operatiekleding en de angst voor de medische ingreep die hen te wachten staat, in een meeslepende ervaring kunnen duiken, waar ze in het diepe zeewater zwemmen met een vredige walvis, verfrissend helder water dat dichtbij kabbelt, of genieten van het lied van de wind terwijl ze wandelen in een prachtig bos, terwijl ze worden geleid door een kalmerende stem? Dit is wat Digital Sedation™ doet.

Gewoon onze aandacht richten op een aangenamere virtuele realiteit kan helpen om een medisch moment minder pijnlijk te maken. Het is om die reden dat Roche besloten heeft om samen te werken met deaan een virtueel reality-project. Dankzij deze samenwerking hebben wij patiënten in 15 Belgische en Luxemburgse ziekenhuizen kunnen laten profiteren van digitale hypnose en zo hun stress te verminderen bij een pijnlijke of onaangename ingreep.

De voordelen van deze praktijk zijn talrijk. Eerst en vooral biedt het een betere ervaring voor de patiënt, die afstand kan nemen van de medische ingreep waardoor deze korter, minder pijnlijk en meer ontspannend gaat lijken. Ook het ziekenhuis heeft er baat bij aangezien de arts zich volledig op zijn of haar taak kan concentreren, maar eveneens wordt het gebruik van verdovende middelen verminderd en wordt er aangetoond dat het een concrete investering is in geavanceerde technologie gefocust op het welzijn van de patiënten.

Verder dan het medicijn

Met dit project gaan we een stap verder dan alleen het ontwikkelen van een geneesmiddel. We zorgen voor een beter begrip van ziekten, een betere toegang tot de zorg en een betere aanvaarding van behandelingen door de patiënten. We hopen dat het naast deze voordelen ook zal bijdragen tot betere gezondheidsresultaten.

Er heerst een algemene bezorgdheid over de duurzaamheid van de uitgaven voor gezondheidszorg, of die nu te wijten is aan inefficiënte zorg, de stijgende kosten van innovatieve behandelingen of inadequate zorg aan het einde van het leven.

De rol van farmaceutische bedrijven is niet langer beperkt tot het onderzoeken, produceren en verkopen van gezondheidsproducten. Wij Roche, zijn een farmaceutisch bedrijf, maar onze ambitie is om verder te gaan dan alleen maar bij te dragen aan de gezondheidszorg.

De beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg verwachten van ons dat we meer betrokken worden en als partners actief deelnemen aan de verbetering van de gezondheidszorg. Onze sector bevindt zich in een unieke positie om de leemten in de huidige zorgverlening op te vullen, aangezien innovatie in ons DNA zit.

We kunnen de gezondheidszorg echter niet in ons eentje veranderen en duurzamer en efficiënter maken. Wij streven naar samenwerkingsverbanden waarbij het resultaat meer is dan de som van de onderdelen, en met een breed scala aan organisaties. We zijn ervan overtuigd dat dit de sleutel is tot betere levenskansen voor iedereen.

We beseffen allemaal dat de hervorming van ons gezondheidszorgstelsel ten behoeve van de patiënten tijd zal vergen en we zetten onze ambitie graag in ten dienste voor projecten die een aanzienlijke waarde opleveren.

Leesover andere samenwerkingsverbanden die innovatie stimuleren.

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00001593 - Created on 07/07/2022

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring