Door het invoeren van screeningsprogramma's en therapeutische vooruitgang is het sterftecijfer voor colorectale kanker in de afgelopen tien jaar verder afgenomen.

In 2019 werden ongeveer 7.990 personen (3.690 vrouwen en 4.300 mannen) nieuw gediagnosticeerd met colorectale kanker in België, waardoor de ziekte de op 4 na meest voorkomende kanker in België is.1 Colorectale kanker wordt ook dikkedarmkanker genoemd en ontwikkelt zich voornamelijk in de cellen van de dikke darm of, minder vaak, in de cellen van het rectum.2 Bij gediagnosticeerde mannen is de gemiddelde vijfjaarsoverleving 70,5%, terwijl het gemiddelde voor vrouwen 69,7% bedraagt. De meeste mensen krijgen colorectale kanker na de leeftijd van 50 jaar; in zeer zeldzame gevallen wordt kanker vastgesteld bij mensen van 40 jaar en jonger. 

De meeste vormen van colorectale kanker treffen mensen die afgezien van hun leeftijd geen bijzonder risico hebben.3 Risicofactoren zoals obesitas, gebrek aan lichaamsbeweging, voedingsgewoonten, alcoholgebruik en roken zijnverantwoordelijk voor de meeste gevallen van colorectale kanker.4 Het syndroom van Lynch en familiale adenomateuze polypose zijn twee genetische aandoeningen die vroege kankers veroorzaken (vóór de leeftijd van 50 jaar). Hun invloed op de incidentie is laag, beide syndromen samen zijn verantwoordelijk voor minder dan 5% van de gevallen van colorectale kanker. Mensen met de ziekte van Crohn en mensen met colitis ulcerosa moeten regelmatig worden gecontroleerd via een colonoscopie vanwege hun verhoogd risico op darm carcinogenese (risico verhoogd met 1% per jaar bij patiënten met colitis ulcerosa gedurende 10 jaar).5

Om deze ziekte te bestrijden, raadt de overheid alle vrouwen en mannen tussen 50 en 74 jaar aan gebruik te maken van screeningdiensten voor colorectale kanker. De verschillende overheden in België werken samen met kankerscreeningorganisaties om elke twee jaar een colorectale kankerscreening te organiseren voor vrouwen en mannen met een verhoogd risico.6 Deze screening heeft  tot doel mannen en vrouwen te bereiken die geen symptomen en geen significant verhoogd risico hebben op colorectale kanker. De verstrekte screeningtest wordt een immunochemische fecale occulte bloedtest (iFOBT) genoemd. Met deze test gaat men op zoek naar sporen van bloed in de ontlasting en ze kan thuis worden uitgevoerd.7 Als u een hoger risico op colorectale kanker heeft omdat u al darmkanker heeft gehad of familieleden heeft die darmkanker hebben gehad, is het belangrijk om eerder te beginnen met de screening of contact op te nemen met uw arts om andere tests te doen, zoals een endoscopie om de darmwand te onderzoeken.8 Met een endoscoop kunnen ook kleine stukjes verdacht weefsel (biopten) worden weggenomen om ze nadien onder de microscoop te onderzoeken, de aard van de cellen te bepalen en te zien of het kwaadaardig (kanker) is of niet.

Wanneer colorectale kanker wordt vastgesteld, zal de behandelende arts samenwerken met specialisten uit verschillende disciplines om het beste behandelingstraject aan te bevelen op basis van de omvang en de biologische kenmerken van de tumor, de mogelijke uitzaaiing ervan naar omliggend weefsel en de algemene toestand en leeftijd van de patiënt. De gangbaarste behandelingen voor colorectale kanker zijn chirurgie, chemotherapie, radiotherapie, immunotherapie, hormoonbehandeling of gerichte behandelingen, apart of in combinatie.9

Door het invoeren van screeningsprogramma's en de therapeutische vooruitgang is het sterftecijfer voor colorectale kanker in de afgelopen tien jaar verder afgenomen.10 Het is van belang dat u contact opneemt met uw zorgverlener om inzicht te krijgen in uw risicofactoren voor colorectale kanker en ook routine screenings uitvoert, zodat de kanker in een vroeg stadium wordt gediagnosticeerd en u op het juiste moment een gepersonaliseerde behandeling krijgt. Vraag altijd het advies van uw arts. 

bezoek voor meer informatie de

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00001144 created on 14.01.2022

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.