Hoe kunnen we borstkanker beter voorkomen?

In België worden elk jaar ongeveer 11.000 nieuwe gevallen van borstkanker ontdekt. Borstkanker is dan ook de meest voorkomende kanker bij vrouwen, maar komt ook voor bij mannen. Op basis van de huidige cijfers zou ongeveer 1 op de 9 vrouwen borstkanker ontwikkelen.

Er bestaat niet zoiets als dé oorzaak van borstkanker.is over het algemeen een samenloop van interne en externe factoren. Enkele voorbeelden hiervan zijn leeftijd, erfelijke of familiale gevoeligheid, roken, alcohol en overgewicht. Uit onderzoek blijkt dat preventie de kans op borstkanker met 25% tot 30% kan verkleinen. Denk hierbij aan gezonde voeding, regelmatige fysieke activiteit om overgewicht tegen te gaan, een gematigd alcoholgebruik en niet te vergeten het beperken van tabak.

Iedereen kan door het bekijken en voelen van de. Zo kunnen een knobbeltje of kuiltje in de borst, een tepel die intrekt, uitslag rond de tepel, ontsteking, gezwollen klier in de oksel of vochtverlies wijzen op een borstaandoening. Verder onderzoek kan al dan niet borstkanker uitsluiten. Vraag altijd raad aan uw arts.

Borstkanker ontstaat in de borst, meestal in het melkkanaal of in de melkklieren. Kankercellen kunnen zich verspreiden in het borstweefsel zelf en/of de nabijgelegen lymfeklieren. Vroege borstkanker betekent dat de kankercellen zich nog niet hebben verspreid naar omliggende organen. Indien de kanker wel verspreid is naar andere delen in het lichaam, spreekt men van gevorderde borstkanker.

Het is tevens mogelijk om preventief te screenen op borstkanker. Zo worden vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar uitgenodigd voor een gratis mammografie als deel van het nationaal programma voor borstkankerscreening. Dit programma is opgezet volgens Europese wetenschappelijke richtlijnen. De mammografie zal telkens door 2 specialisten beoordeeld worden en na enkele weken zal u het resultaat ontvangen. Gemiddeld is 10% van de mammografieën positief en is additioneel onderzoek nodig. Gelukkig is er bij meer dan 9 op 10 gevallen van een positieve mammografie geen sprake van borstkanker. Bij twijfels of vragen, contacteert u best uw arts. 

Naast dit programma voor borstkankerscreening voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar, kan ook een individuele vroege opsporing van borstkanker, of een volledig borstonderzoek, plaatsvinden ongeacht de leeftijd. Bij een volledig borstonderzoek wordt rekening gehouden met uw leeftijd, persoonlijke en familiale voorgeschiedenis, risicofactoren en de dichtheid van het borstweefsel. Voor dit onderzoek wordt een mammografie bij een radioloog voorgeschreven door de verwijzende arts. Indien nodig, kan de mammografie ook aangevuld worden door een echografie en een klinisch borstonderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden snel bezorgd aan de verwijzende arts.

Wanneer de diagnose van borstkanker is gesteld, zal de behandelende arts samen met een team van specialisten van verschillende disciplines eenadviseren op basis van de grootte van de tumor, de eventuele doorgroei van de tumor in het omringende weefsel, de eventuele aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren en/of organen elders in het lichaam,de biologische kenmerken van de tumor en de algemene conditie en leeftijd van de patiënt. De meest voorkomende behandelingen van borstkanker zijn een operatie (chirurgie), bestraling (radiotherapie), chemotherapie, hormoontherapie, doelgerichte therapie of immunotherapie.

Zelfonderzoek en screening zijn heel belangrijk. Hoe vroeger de borstkanker ontdekt wordt, hoe groter de kans op genezing. Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang, heeft borstkanker bij vroegtijdige opsporing gemiddeld 90% kans op genezing als het gaat over vroegtijdige borstkanker.

Meer weten

Preventie

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-000011145 created on 14.01.2022

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring