Achter de schermen van onze supply chain

De supply chain of toeleveringsketen speelt een cruciale rol om de producten van Roche snel en efficiënt bij de patiënten te krijgen. Om een efficiënte en effectieve levering van onze producten te garanderen, werken we voor België en Luxemburg samen met Qualiphar en Eurotranspharma.

Qualiphar is een farmaceutisch bedrijf dat verantwoordelijk is voor de distributie van de geneesmiddelen van Roche naar apotheken, ziekenhuizen en andere zorginstellingen in België. Zij zorgen voor een snelle levering van de producten, beheren de voorraadniveaus en zorgen ervoor dat de wettelijke voorschriften worden nageleefd.

Het voorspellen van de toekomstige vraag naar een product is een zeer belangrijk onderdeel van het productketenbeheer. We moeten er voor zorgen dat we op het juiste moment de juiste hoeveelheid voorraad hebben om aan de vraag van de klant te voldoen. Qualiphar gebruikt een ​​reeks tools en technieken om de voorraadniveaus te optimaliseren en het risico op voorraadtekorten of overbevoorrading te minimaliseren, inclusief bijvoorbeeld het aanvullen van voorraadniveaus om aan de verwachte vraag te beantwoorden.

De verpakking en etikettering van farmaceutische producten zijn onderworpen aan strenge wettelijke voorschriften. Dit houdt onder meer in dat de juiste informatie op het etiket moet staan, zoals dosering, vervaldatum en bewaarinstructies.

Eurotranspharma is een logistieke en transportdienstverlener die nauw samenwerkt met Roche om het transport en de levering van geneesmiddelen aan zorginstellingen en patiënten in het hele land te organiseren. 

Veel van de producten van Roche, waaronder biologische geneesmiddelen en andere gespecialiseerde geneesmiddelen, zijn temperatuurgevoelig en moeten onder specifieke omstandigheden worden opgeslagen en vervoerd. Dit vereist zorgvuldige temperatuurbewaking en -controle in de hele toeleveringsketen, van de fabriek tot de apotheker, groothandelaar of het ziekenhuis. Eurotranspharma gebruikt gespecialiseerde apparatuur en controlesystemen om ervoor te zorgen dat de producten van Roche binnen het vereiste temperatuurbereik worden opgeslagen en vervoerd.

Samen vormen Qualiphar en Eurotranspharma een integraal onderdeel van het supply chain management van Roche in België en Luxemburg. Zij helpen ons de tijdige levering van onze geneesmiddelen aan patiënten te garanderen, met behoud van een hoog kwaliteitsniveau en naleving van de wettelijke voorschriften.

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00002010 - Created on 28/03/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring