Privacyverklaring

Laatst herzien: Augustus 2021

Algemene Privacyverklaring

Bij nv Roche sa en Roche Diagnostics Belgium (d.w.z.de Roche groep in België, hierna “Roche”) hechten wij veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke informatie. Deze Privacyverklaring beschrijft de soorten persoonlijke informatie die Roche kan verzamelen; de manier waarop Roche uw persoonlijke informatie kan verzamelen, gebruiken of delen; de stappen die Roche onderneemt om uw persoonlijke informatie te beschermen; de keuzes die u heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke informatie; en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op websites van Roche die een link naar deze Privacyverklaring bevatten. Onze websites kunnen ook links naar websites van derden bevatten. Wij onderschrijven, noch zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud van websites of bronnen van derden, en onze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites die niet verwant zijn met Roche, ook niet als u deze websites bezoekt via een link op onze website. U dient het privacybeleid van elke website van derden te lezen voordat u enige informatie verstrekt.

In deze Privacyverklaring wordt onder “Persoonsgegevens” verstaan alle informatie waarmee u zowel direct als indirect individueel kunt worden geïdentificeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Minderjarigen

Deze website is niet gemaakt of bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens op deze website van iemand jonger dan 13 jaar zonder de voorafgaande, verifieerbare toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt. Deze ouder of voogd kan, op verzoek, het recht hebben om de door het kind verstrekte informatie te bekijken en te verzoeken dat deze wordt verwijderd. Bovendien moeten alle minderjarigen de toestemming van hun ouder of voogd vragen alvorens Persoonsgegevens op deze website of online bron te gebruiken of openbaar te maken.

Identiteit en Contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is nv Roche sa, Dantestraat 75, BE-1070 Brussel, België en/of Roche Diagnostics Belgium, Berkenlaan 8A, BE-1831 Diegem, België.

U kunt contact opnemen met nv Roche sa per post op het volgende adres: Dantestraat 75, BE-1070 Brussel, België, of via e-mail op [email protected].

U kunt contact opnemen met Roche Diagnostics Belgium per post op het volgende adres: Berkenlaan 8A, BE-1831 Diegem, België ,of via e-mail op [email protected].  

Hoe en Waarom Wij Uw Persoonsgegevens Verwerken

Op deze website kunnen wij Persoonsgegevens over u opvragen. Voorbeelden van Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen en die u rechtstreeks identificeren zijn uw naam, contactgegevens, e-mailadres en andere informatie in combinatie met deze identificatiegegevens. Wij kunnen ook bepaalde Persoonsgegevens verzamelen die u niet rechtstreeks met uw naam identificeren, maar die kunnen worden gebruikt om te identificeren dat een specifieke computer of specifiek apparaat onze website heeft bezocht.

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op onze websites voor verschillende doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot:

●      om te reageren op uw verzoeken of vragen;

●      om een transactie te voltooien;

●      om overeenkomsten uit te voeren;

●      om uw ervaring te personaliseren;

●      om websiteanalyses uit te voeren en websiteprestaties te meten;

●      om bijwerkingen en andere activiteiten met betrekking tot geneesmiddelenbewaking op te volgen en te monitoren;

●      om de website te beheren en onderhouden, inclusief voor beveiligingsdoeleinden; en

●      social listening-diensten.

Verschillende functies van onze website vereisen Persoonsgegevens als u ervoor kiest deze te gebruiken, waaronder enquêtes, registratie en functies voor het delen van inhoud (d.w.z. 'E-mail naar een vriend'-links). Roche en haar zakelijke partners (zoals dienstverleners of andere derden die bepaalde diensten aan Roche verlenen) verzamelen deze informatie over u alleen als u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet voor u beschikbaar zijn als u ervoor kiest om bepaalde Persoonsgegevens niet te verstrekken. Alle Persoonsgegevens die u op onze websites aan ons verstrekt, zullen in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden gebruikt.

Meer Informatie over onze Verwerkingsactiviteiten

Deze tabel beschrijft elke website gerelateerde verwerkingsactiviteit in detail en geeft informatie over de categorieën van verzamelde informatie en de wettelijke basis van verwerking voor elk van deze activiteiten:

Doel van de Verwerking en Gegevenscategorieën

Wettelijke Basis

Bepaling

Reageren op Verzoeken of Vragen

Wij kunnen de informatie die u ons verstrekt gebruiken om de stappen te ondernemen die nodig zijn om te reageren op uw verzoek of vraag. U kunt bijvoorbeeld een verzoek om medische informatie indienen, vragen stellen over een product of u abonneren op een van onze mailinglijsten. Afhankelijk van uw verzoek kunnen wij uw contactgegevens verzamelen (zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, functietitel), uw interesses en voorkeuren (zoals producten of interessegebieden) en alle andere informatie die u ons verstrekt. Voor meer informatie over hoe wij Persoonsgegevens verzamelen voor verzoeken om medische informatie, verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring voor Geneesmiddelenbewaking, Medische Informatie en Productklachten (deze verklaring vindt u enkel in het Engels terug).

 

Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van ons gerechtvaardigd belang om op uw verzoek te reageren. Als u gevoelige Persoonsgegevens hebt verstrekt als onderdeel van uw verzoek, baseren we deze verwerking ook op uw uitdrukkelijke toestemming. In geval rapportering vereist is, kunnen wij uw gegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Artikel 6(1)(f) AVG

Artikelen 6(1)(a) en 9(2)(a) AVG

Artikelen 6(1)(c) en 9(2)(i) AVG

Transacties Voltooien

Sommige delen van onze website kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen om diensten te verlenen die u hebt aangevraagd en om inzicht te krijgen in uw interesses en voorkeuren. In deze gevallen kunnen wij uw contactgegevens verzamelen, evenals een geschiedenis van uw eerdere transacties met ons (zoals bestelgeschiedenis, klantaccountinformatie).

 

We gebruiken deze informatie om onze overeenkomst met u uit te voeren.

 

Artikel 6(1)(b) AVG

Uitvoering van Overeenkomsten

Als u een overeenkomst met Roche aangaat, zal de overeenkomst in bepaalde gevallen verwijzen naar deze websitepagina. De informatie die Roche van u ontvangt in het kader van deze overeenkomst kan worden beschouwd als Persoonsgegevens. Alleen informatie die nodig is voor zakelijke doeleinden zal worden bewaard en omvat bijvoorbeeld de naam, contactgegevens, details van de andere overeenkomsten tussen Roche en de contracterende partij, biografische informatie (CV), lidmaatschap van beroepsorganisaties, publicaties door de contracterende partij, klinische studies waarin de contracterende partij actief is of was als studiearts, en interne documenten van Roche die eerdere en geplande professionele interacties met de contracterende partij beschrijven.

 

Roche verwerkt deze informatie om de communicatie tussen Roche en dochterondernemingen die geïnteresseerd zijn of kunnen zijn in huidige of toekomstige interacties met de contracterende partij te vergemakkelijken, met als doel deze interacties efficiënt te coördineren, ook in het belang van de contracterende partij. De informatie moet ook voldoen aan de rapportage- en openbaarmakingsverplichtingen van Roche.

 

Artikel 6(1)(f) AVG

Artikelen 6(1)(c) en 9(2)(i) AVG

Uw Ervaring Personaliseren

Wij kunnen bepaalde informatie verzamelen over u, uw voorkeuren en uw interactie met ons in het verleden om uw interesse in onze producten en diensten te begrijpen, zodat wij u het beste van dienst kunnen zijn. Dit kan uw contactgegevens en productvoorkeuren, talen, marketingvoorkeuren en demografische gegevens omvatten.

 

In gevallen waarin wij deze informatie automatisch verzamelen, verzamelen en verwerken wij deze informatie voor onze legitieme zakelijke belangen. In andere gevallen verzamelen en verwerken wij deze informatie op grond van uw toestemming.

 

Artikel 6(1)(f) AVG

Artikel 6(1)(a) AVG

Websiteanalyse en -opvolging

Waar toegestaan door de wet, kunnen wij Persoonsgegevens die u verstrekt combineren met andere informatie die u via onze websites aan Roche hebt verstrekt. Waar toegestaan door de wet, kunnen wij Persoonsgegevens die via onze websites en online bronnen zijn verzameld ook combineren met de offline dossiers van Roche en informatie die door derden aan ons is verstrekt. Meer informatie hierover vindt u in de onderstaande sectie en in onze Cookieverklaring (deze cookieverklaring vindt u enkel in het Engels terug).

 

In gevallen waarin wij deze informatie automatisch verzamelen, verzamelen en verwerken wij deze informatie voor onze legitieme zakelijke belangen. In andere gevallen verzamelen en verwerken wij deze informatie op grond van uw toestemming.

 

Artikel 6(1)(f) AVG

Artikel 6(1)(a) AVG

Opvolgen en Monitoren van Bijwerkingen en Geneesmiddelenbewaking

Sommige specifieke delen van onze websites kunnen Persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot bijwerkingen of andere activiteiten met betrekking tot geneesmiddelenbewaking. Deze informatie is van essentieel belang voor de volksgezondheid en zal worden gebruikt voor vaststelling, beoordeling, inzicht en voorkoming van bijwerkingen of andere geneesmiddel gerelateerde problemen. Voor meer informatie over hoe wij Persoonsgegevens gebruiken en bekendmaken voor deze doeleinden, verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring voor Geneesmiddelenbewaking, Medische Informatie en Productklachten (deze verklaring vindt u enkel in het Engels terug).

 

Wij verzamelen en verwerken uw informatie voor deze doeleinden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en kunnen verplicht zijn om de gegevens te melden aan regelgevende instanties.

 

Artikelen 6(1)(c) en 9(2)(i) AVG

Onze Website Beheren en Onderhouden

Wij gebruiken deze informatie om onze websites, netwerksystemen en andere eigendommen te beveiligen. Dit kan informatie omvatten over uw IP-adres, geografische locatie, bronnen die u hebt geraadpleegd en soortgelijke informatie.

 

Wij verzamelen deze informatie automatisch voor onze legitieme zakelijke belangen om onze websites te kunnen beheren, onderhouden en beveiligen.

 

Artikel 6(1)(f) AVG

Social Listening-Diensten

Wij kunnen informatie verzamelen die u openbaar maakt via sociale netwerken (Facebook, Twitter, enz.) en die betrekking hebben op Roche, de producten van Roche of, meer in het algemeen, bepaalde aandoeningen en geneesmiddelen. Roche doet een beroep op een derde partij voor deze zogenaamde social listening-diensten. Alleen berichten die u zelf openbaar heeft gemaakt kunnen worden bekeken en dit kan bijvoorbeeld een (blog)post zijn in tekstvorm, een tweet, een video of een afbeelding. Roche beperkt deze informatie tot het noodzakelijke minimum en bewaart de informatie slechts zo lang als nodig is voor de social listening-activiteit. We raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met deze sociale netwerken als u meer informatie wilt over hun privacybeleid en als u verder wilt beperken wie uw informatie op deze sociale netwerken kan zien.

 

Wij verzamelen deze informatie voor onze legitieme zakelijke belangen om onder andere een beeld te krijgen van de perceptie van onze producten en diensten en om mogelijke markttrends beter te begrijpen, alsook om beter te begrijpen hoe bepaalde belangrijke doelgroepen, zoals patiënten of zorgverleners, het gebruik van de producten van Roche ervaren of erop reageren.

 

Artikel 6(1)(f) AVG

Cookies en Andere Webtrackers

Wat zijn cookies?

Cookies besparen u de moeite om bepaalde informatie in sommige registratiegebieden opnieuw in te voeren, helpen u inhoudsspecifieke informatie te verstrekken en om bij te houden welke delen van de site het populairst zijn. Een 'cookie' is eigenlijk een bestand dat onze webserver of de webserver van een van onze dienstverleners of externe partners naar uw computer kan sturen wanneer u een van onze sites bezoekt. Dit bestand wordt vervolgens op uw computer opgeslagen.

Welke soorten persoonlijke informatie worden verzameld door het gebruik van cookies?

Cookies kunnen informatie verkrijgen die uw computer of browser identificeert, waaronder een apparaat-ID, uw IP-adres en/of een advertentie-ID, evenals informatie met betrekking tot uw browsergeschiedenis. De informatie die wij verkrijgen door het gebruik van cookies kan worden gecombineerd met andere Persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Welke soorten cookies en andere traceertechnologieën gebruiken wij en voor welke doeleinden?

Onze website kan de volgende soorten cookies en traceertechnologieën gebruiken voor de volgende doeleinden:

●      Strikt noodzakelijke cookies. Strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Deze cookies worden meestal alleen ingesteld als reactie op door u verrichte handelingen die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of u hierover te waarschuwen, maar het blokkeren van deze cookies zal de werking van de website verhinderen. Deze cookies slaan normaal gesproken geen Persoonsgegevens op.

●      Functionele cookies. Functionele cookies stellen onze websites in staat om verbeterde functionaliteit en personalisering te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe dienstverleners wiens diensten wij aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies weigert, dan werken sommige of al deze diensten mogelijk niet naar behoren.

●      Prestatiecookies. Prestatiecookies stellen ons in staat om bezoeken en verkeersbronnen te tellen zodat wij de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Deze cookies helpen ons begrijpen hoe onze websites worden gebruikt, zoals welke websites het meest en het minst populair zijn en hoe mensen door de website surfen. De informatie die in deze cookies wordt verzameld, wordt samengevoegd, wat betekent dat die geen betrekking heeft op u persoonlijk. Als u deze cookies uitschakelt, kunnen we niet weten wanneer u onze website hebt bezocht en kunnen we de prestaties van de website niet meer controleren. In sommige gevallen kunnen deze cookies naar onze externe dienstverleners worden gestuurd om ons te helpen deze analyses te beheren.

●      Sociale media cookies. Sociale media cookies worden ingesteld door een reeks sociale media diensten die we aan de website hebben toegevoegd (zoals Facebook, Twitter, LinkedIn) om u in staat te stellen onze inhoud te delen met uw vrienden, collega's en netwerken. Deze cookies zijn in staat om onze browser op andere websites te volgen en een profiel van uw interesses op te bouwen. Dit kan invloed hebben op de inhoud en berichten die u ziet op de andere websites die u bezoekt. Als u deze cookies niet toestaat, kunt u deze deeltools mogelijk niet gebruiken of zien.

●      Doelgerichte cookies. Doelgerichte cookies kunnen door onze advertentiepartners worden ingesteld via onze website. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Deze cookies slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte reclame zien.

●      Webbakens. Een webbaken is een stukje softwarecode op een webpagina of in een e-mailbericht dat wordt gebruikt om bekeken pagina's of geopende berichten te volgen. Webbakens geven de websiteserver informatie, zoals het IP-adres en browsertype van de computer van de bezoeker. Webbakens kunnen worden geplaatst in online advertenties die mensen naar onze site brengen en op verschillende pagina's van onze site. Webbakens geven ons informatie over hoe vaak een pagina wordt geopend en welke informatie wordt geraadpleegd. Webbakens worden ook wel internettags, single-pixel GIF's, clear GIF's en onzichtbare GIF's genoemd.

Hoe reageert onze site op “Do Not Track”- signalen van webbrowsers?

Bepaalde webbrowsers en andere programma's kunnen worden gebruikt om uw voorkeuren aan Roche kenbaar te maken over hoe en of Roche of derden informatie over uw online activiteiten mogen verzamelen. Momenteel reageert Roche niet op dergelijke signalen.

Welke keuzes hebt u met betrekking tot het krijgen van gerichte advertenties op websites van derden?

De meeste internetbrowsers stellen u in staat om uw browserinstellingen te wijzigen om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, waarmee u kunt kiezen of u de cookies accepteert of automatisch alle cookies weigert. Houd er rekening mee dat dit invloed kan hebben op de werking van sommige delen van onze websites. Als u eerder cookies hebt geaccepteerd, kunt u dezelfde browserinstellingen gebruiken om dergelijke cookies te weigeren als u van gedachten verandert.

Daarnaast kunnen sommige van onze websites gebruikmaken van analysetools van derden om namens ons prestatiecookies te verzamelen en beheren. Enkele specifieke tools die wij gebruiken zijn Adobe Analytics en Google Analytics, zoals hieronder beschreven:

●      Adobe Analytics. Wij gebruiken Adobe Analytics op onze websites, die informatie verzamelt via cookies. Als u zich wilt afmelden voor het gebruik van uw gegevens door deze cookies, gebruik dan de uitschrijvingstool van Adobe, die hier beschikbaar is: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

●      Google Analytics. Onze websites kunnen gebruik maken van bepaalde Google Analytics-reclame weergavefuncties, die informatie verzamelen via cookies, waaronder remarketing van Google Analytics en demografische gegevens en interesses rapportage. Als u zich wilt afmelden voor het gebruik van uw gegevens door deze cookies, gebruik dan de uitschrijvingstool van Google, die hier beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Gebruik van Gegevens voor Marketing

Wij verkopen of dragen uw Persoonsgegevens niet over aan een niet-gelieerde entiteit voor hun eigen direct marketinggebruik, tenzij wij u hiervan uitdrukkelijk op de hoogte brengen en uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen. Wij gebruiken externe reclamebedrijven om advertenties op andere websites te plaatsen. Deze bedrijven kunnen gegevens over uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om de effectiviteit van advertenties te meten en om advertenties over onze goederen en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn. Als u meer informatie wenst over deze toepassing en uw keuzes om u af te melden voor het gebruik van deze informatie door deze bedrijven, zie dan het bovenstaande gedeelte.

Het Delen van Informatie / Ontvangers van Persoonsgegevens

Ontvangers van Uw Persoonsgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met aan Roche gelieerde ondernemingen over de hele wereld. De Roche-filialen zullen uw Persoonsgegevens gebruiken voor dezelfde doeleinden als wij. Een lijst van Roche-filialen is beschikbaar in het huidige jaarverslag, dat te vinden is in de rubriek Investors op www.roche.com.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook delen met derden, zoals onze dienstverleners, voor de volgende doeleinden:

●      om te helpen bij het uitvoeren van zakelijke transacties van Roche;

●      om technisch onderhoud van onze websites en andere webplatforms uit te voeren;

●      om een fusie, consolidatie, overdracht van controle of andere bedrijfsreorganisatie waaraan Roche deelneemt, of ingevolge een door Roche aangegane financiële regeling , te faciliteren;

●      om te reageren op passende verzoeken van rechtmatige overheidsinstanties, of indien vereist door toepasselijke wetten, gerechtelijke bevelen of overheidsvoorschriften; en

●      waar nodig voor bedrijfsaudits of om een klacht of beveiligingsrisico te onderzoeken of erop te reageren.

Internationale Doorgifte van Uw Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via uw gebruik van deze website kunnen worden overgedragen naar of opgeslagen in een geografische regio die andere privacyverplichtingen oplegt dan uw land van herkomst. Dit betekent dat uw Persoonsgegevens kunnen worden verzonden naar een land met minder beperkende gegevensbeschermingswetten dan uw eigen land. Een dergelijke doorgifte zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als uw Persoonsgegevens onder de AVG vallen: Voor doorgifte van Persoonsgegevens naar een derde land buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of bij afwezigheid van een adequaatheidsbesluit binnen de Roche groep, zakenpartners en dienstverleners, stellen we de contracten op die de EU-modelcontractbepalingen bevatten, die volgens de beschikkingen van de Europese Commissie van 27 december 2004 (2004/915/EC) en 5 februari 2010 (C(2010)593) passende en geschikte waarborgen vormen om de naleving van de AVG te garanderen.

Bewaar- / Opslagtermijn van Uw Persoonsgegevens

Hoe lang wij uw Persoonsgegevens bewaren, verschilt afhankelijk van het doel waarvoor wij uw Persoonsgegevens hebben verzameld en verwerken. In de meeste gevallen bewaren wij de Persoonsgegevens gedurende drie (3) jaar na onze laatste interactie met u. Wij kunnen uw Persoonsgegevens echter voor een langere periode bewaren als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Rapporten met betrekking tot geneesmiddelenbewaking worden bijvoorbeeld gedurende minimaal 10 jaar bewaard nadat het product uit de handel is genomen in het laatste land waar het product op de markt werd gebracht.

Uw Rechten met betrekking tot Uw Persoonsgegevens U hebt de volgende rechten met betrekking tot ons gebruik en de verwerking van uw Persoonsgegevens:

●      het recht om inzage te vragen van de Persoonsgegevens die Roche over u bewaart;

●      het recht om onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens te rectificeren of te corrigeren;

●      het recht om een kopie van uw Persoonsgegevens in elektronisch formaat te vragen, zodat u de Persoonsgegevens aan derden kunt overdragen, of om Roche te verzoeken om uw Persoonsgegevens rechtstreeks aan een of meer derden over te dragen;

●      het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor marketing- en andere doeleinden;

●      het recht op wissing van uw Persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor u deze hebt verstrekt, evenals het recht op beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens tot bepaalde doeleinden wanneer wissing niet mogelijk is.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven verstrekte informatie.

Houd er rekening mee dat het wissen of beperken van de verwerking van uw Persoonsgegevens alleen mogelijk is indien en voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen. Als de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming, houd er dan rekening mee dat u het recht hebt om uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan. In het geval van een verzoek om Persoonsgegevens te wissen, kunnen wij een kopie van uw Persoonsgegevens bewaren voor onze administratiedoeleinden en om te voorkomen dat uw Persoonsgegevens na uw verzoek in onze systemen worden ingevoerd.

Indien u van mening bent of de indruk heeft dat onze gegevensverwerking niet in overeenstemming is met de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeveiliging

Roche en haar dienstverleners en samenwerkingspartners nemen redelijke maatregelen om Persoonsgegevens waartoe we toegang krijgen of die wij via deze website ontvangen, te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te garanderen, gebruikt Roche bijvoorbeeld standaard firewalls en beveiligingswachtwoorden. Niettemin geeft Roche geen enkele garantie met betrekking tot de beveiliging van uw Persoonsgegevens en wijst Roche, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid en schade veroorzaakt door verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging af. Wij raden u aan om alle beschikbare voorzorgsmaatregelen te nemen om de Persoonsgegevens die u op deze website verstrekt te beschermen en ervoor te zorgen dat de computer die u gebruikt afdoende is beschermd tegen kwaadaardige software zoals Trojaanse paarden en virussen.

Updates van Deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring regelmatig herzien. Dergelijke updates zullen op deze pagina worden weergegeven en Roche raadt u aan deze Privacyverklaring regelmatig door te nemen op eventuele wijzigingen. De datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien, vindt u bovenaan deze Privacyverklaring.