Klinische studies

Wat is een klinische studie?

Klinische studies zijn onmisbaar bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Alle nieuwe geneesmiddelen moeten in klinische studies worden onderzocht vooraleer ze aan patiënten kunnen worden gegeven. Om te beginnen worden nieuwe geneesmiddelen in een laboratorium bestudeerd. Als de resultaten van de experimenten erop wijzen dat een geneesmiddel zou kunnen werken bij patiënten, wordt het verder onderzocht bij mensen. 

Via dit onderzoek wordt nagegaan of het geneesmiddel de gezondheid effectief verbetert, het veilig is en of het ongewenste bijwerkingen heeft. De artsen en ziekenhuizen die hieraan meewerken worden zorgvuldig geselecteerd.

Gemiddeld duurt dit onderzoek 10-15 jaar.

Niet elk onderzocht geneesmiddel kan op de markt worden gebracht, maar de nieuwe kennis is in elk geval nuttig.

De overheid en andere instanties zoals  het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) of het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) beslissen welk geneesmiddel/ medical device uiteindelijk gebruikt mag worden en terugbetaald wordt.

Alles wat u moet weten over klinische studies

 De Klinische studies van Roche in België

Op onderstaande website vindt u alle klinische studies terug  van Roche en andere firma’s. Deze link is reeds gefilterd op Roche.

Ga in gesprek met uw arts indien u graag zou deelnemen aan een klinische studie. Uw arts kan u meer informatie kunnen geven over de klinische studies waarvoor u eventueel in aanmerking komt.

Als u rechtstreeks contact wilt opnemen met Roche over klinische studies, kan u dit doen door een email te sturen naar [email protected]

essais cliniques Roche Belgique