Als biotechnologiebedrijf waar innovatie centraal staat, zet Roche zich in voor onderzoek, ontwikkeling en productie van nieuwe geneesmiddelen en diagnostische tests die patiënten helpen beter en langer te leven. Om deze medische vooruitgang nu en in de toekomst te kunnen blijven leveren, is het van essentieel belang dat Roche nauw samenwerkt met organisaties en professionals in de gezondheidszorg.

Gezondheidswerkers en -organisaties zijn de primaire dienstverleners in de gezondheidszorg. Hun ervaring, kennis, inzicht en onafhankelijke expertise is dus een waardevolle hulp bij Het beter begrijpen van de verschillende ziekteneen beter inzicht krijgen in de plaats die onze geneesmiddelen in het behandeltraject innemen en in de informatie die clinici nodig hebben om de juiste optie voor elke specifieke patiënt te bepalen vaststellen op welke gebieden er een grote behoefte is aan (nieuwe) behandelingen; zo kunnen we onze onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's beter afstemmen ervoor te zorgen dat ons klinisch onderzoek en programma zodanig zijn geformuleerd dat gezondheidswerkers geïnformeerde behandelingsbeslissingen kunnen nemen.

Anderzijds is het voor iedereen essentieel dat de vaardigheden en kennis van artsen up-to-date zijn en blijven. In overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving dragen farmaceutische bedrijven ook bij aan de financiering van hun onontbeerlijke onderwijs en opleiding.

Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking met gezondheidswerkers en -organisaties een uiterst gunstig effect heeft op de kwaliteit van de patiëntenzorg en de waarde van het onderzoek. We zijn ervan overtuigd dat we meer bereiken als we samenwerken en we willen graag met onze partners samenwerken om ervoor te zorgen dat deze essentiële relatie wordt begrepen door patiënten, de media en andere belanghebbenden.

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00002310 - Created on 01/09/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.