Nederlands

Aankoop België

Binnen Roche België zijn we continu op zoek naar potentiële nieuwe leveranciers. Wij vinden het vooral belangrijk om deze potentiële leveranciers onmiddellijk bij de hand te hebben op het moment dat een nieuw project van start gaat.

Nieuwe leveranciers

Potentiële nieuwe leveranciers kunnen zichzelf bij ons registreren via onderstaand formulier.

Gelieve er wel rekening mee te houden dat wij als farmaceutisch bedrijf bepaalde verplichtingen hebben met betrekking tot veiligheidsrapportering. Verdere informatie hieromtrent kunt u terugvinden op: .

Al onze leveranciers dienen zich ook akkoord te verklaren met onze gedragscode voor leveranciers. Meer informatie hierover kunt u  terugvinden.

Formulier potentiële leveranciers

U kunt dit formulier gebruiken om informatie over uzelf te delen. Deze lijst helpt ons om een overzicht te houden van potentiële leveranciers. Wij zullen contact met u opnemen als zich een potentieel project voordoet.

Aanbestedingen

Afhankelijk van de complexiteit van de gevraagde dienst of materiaal, kan Roche verschillende methodes gebruiken om offertes op te vragen en leveranciersscreenings uit te voeren.

Voor de grotere projecten of projecten met GPP (Goede Pharmacovigilantie Praktijken) of GCP (Goede Klinische Praktijken) gebruiken we MyBuy. Indien van toepassing zal uw contactpersoon bij Roche u hiertoe de nodige toegang verlenen.

Contracten

Bij alle aankopen gelden steeds onze algemene aankoopvoorwaarden, dewelke u  kunt terugvinden.

Indien een contract vereist is, zal er op basis van de bovenstaande algemene voorwaarden een specifiekere overeenkomst met de verschillende partijen worden samengesteld.

Contracten worden, mits wettelijke en wederzijdse toestemming, digitaal ondertekend via DocuSign.

Hierbij vindt u de link naar .

Aankooporders & Facturatie

Aankopen van materialen en/of diensten worden altijd voorafgegaan door een goedgekeurde PO (aankooporder).

Het PO-nummer dient doorheen het volledige aankoopproces (order - levering & facturatie) steeds vermeld te worden.

Naast het PO-nummer dient op iedere factuur ook het officiële adres en BTW-nummer van Roche vermeld te worden:

Roche nv

Dantestraat 75

B-1070 Anderlecht

BTW: BE0403.088.151

Facturen dienen als pdf verstuurd te worden naar het volgende e-mailadres: en zullen dan binnen de overeengekomen termijn behandeld worden. Onze standaard betalingstermijn bedraagt 60 dagen na factuurdatum en de betalingen vinden telkens op de vijfde en de vijftiende van iedere maand plaats.

Links

R.E. Pharm Eline De Bruyne - M-BE-00001140 - Updated on 04/04/2024

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring