Hemofilie is een bloedingsstoornis die meestal van genetische oorsprong is. De term ‘hemofilie’ komt uit het Grieks en betekent ‘neiging tot bloedingen’.

Tegenwoordig komt de klassieke behandeling van hemofilie neer op een compensatie van het tekort aan stollingsfactor door patiënten te injecteren met de ontbrekende factoren.

De diagnose wordt meestal in de kindertijd gesteld. Dat heeft een impact op het leven van patiënten maar ook op dat van hun naasten.

De diagnose van hemofilie kan mensen ongerust maken en veel vragen doen opkomen. Men staat voor nieuwe problemen en zorgen.

Wat zijn de verschillende vormen van hemofilie?

Er zijn verschillende vormen van hemofilie, afhankelijk van de stollingsfactor.

De erfelijke overdracht van hemofilie

Omdat hemofilie meestal een erfelijke ziekte is, kunnen we bepalen hoeveel kans de kinderen van ouders met hemofilie hebben om zelf aan de ziekte te lijden.

Remmers bij de behandeling van hemofilie

De grootste complicatie bij vervangingstherapie is de ontwikkeling van antilichamen die we ‘remmers’ noemen en die gericht zijn tegen de stollingsfactor.

Hemofiliecentrum in België

Een gespecialiseerd centrum helpt patiënten om het beste van hun leven te maken met hun ziekte, en leert hen om te gaan met hemofilie en de behandeling ervan.

Sporten met hemophilie

Bepaalde gerichte oefeningen doen, is essentieel voor de preventie van gewrichtsletsels. Met coördinatie- en evenwichtsoefeningen kunnen getroffen personen het risico op vallen doen dalen.

Reizen hemofilie

Tijdens het reizen moet u bijzonder opletten voor twee zaken: laat alle verplichte of aangeraden inentingen zetten en zorg dat u alle nodige documenten hebt.

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.