Nederlands

Meer weten over hemofilie

De diagnose van hemofilie kan mensen ongerust maken en veel vragen doen opkomen. Men staat voor nieuwe problemen en zorgen. Er zijn netwerken en patiëntenverenigingen die de getroffen personen en hun naasten helpen om deze problemen op te lossen.

Patiëntenverenigingen

In België vertegenwoordigt demensen met hemofilie en strijdt ze voor een betere zorg voor deze personen. Ze verdedigt patiëntenbelangen bij alle hemofilie-actoren in België: de overheid, ziekteverzekering, farmaceutische laboratoria, artsen en ander verzorgend personeel.

In Luxemburg brengt dehemofiliepatiënten samen, verdedigt hun belangen en geeft informatie over hemofilie.

Op wereldvlak is de(WFH) een internationale organisatie zonder winstbejag die streeft naar een beter leven en betere toegang tot geneesmiddelen voor hemofiliepatiënten en mensen die aan andere genetische stollingsstoornissen lijden.

Hemofiliecentrum in België


 • Herestraat 49

  3000 LEUVEN

  Tel : +32 1 634 34 91 


 • Hippocrateslaan 10

  1020 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)

  Tel.: +32 2 764 16 82


 • Wilrijkstraat 10

  2650 Edegem

  Tel.: +32 3 821 32 50


 • C. Heymanslaan 10

  9000 Gent

  Tel.: +32 9 332 95 00


 • Jean Joseph Crocqlaan 15

  1020 Brussel

  Tel.: +32 2 477 26 78

Stollingsfactoren: terugbetaling vanaf 1 juli 2019

Op 1 juli 2019 zijn de vergoedingsvoorwaarden gewijzigd voor een heel deel stollingsfactoren die gebruikt worden bij de behandeling van bloedingen door een tekort aan stollingsfactoren. Om deze geneesmiddelen terugbetaald te krijgen, moeten patiënten vanaf nu een specialist in een referentiecentrum voor hemofilie raadplegen.

De mutualiteit blijft stollingsfactoren terugbetalen, maar doet dat vanaf 1 juli 2019 in een strikter kader.

 • Om een terugbetaalbare stollingsfactor afgeleverd in een apotheek terugbetaald te krijgen, moet een patiënt om de 2 jaar een specialist raadplegen in een gespecialiseerd centrum voor hemofilie dat een overeenkomst heeft afgesloten met het RIZIV (hetzij een referentiecentrum, hetzij het nationaal coördinatiecentrum) om een behandelingsschema of medisch rapport op te stellen.

 • Als een patiënt bepaalde stollingsfactoren wil terugbetaald krijgen die enkel terugbetaalbaar zijn in het ziekenhuis (fibrinogeen, geactiveerde stollingsfactoren, von Willebrandfactor), moeten deze factoren voorgeschreven en afgeleverd zijn in een van de referentiecentra voor hemofilie of in het nationaal coördinatiecentrum. In andere ziekenhuizen worden deze stollingsfactoren enkel terugbetaald wanneer ze in een spoedgeval gebruiktworden.

De ziekteverzekering raadt sterk aan contact op te nemen met een gespecialiseerd centrum voor hemofilie dat een overeenkomst heeft afgesloten met het RIZIV (hetzij een referentiecentrum, hetzij het nationaal coördinatiecentrum) om uw behandelingsopvolging te organiseren en uw machtigingen tot terugbetaling te vernieuwen. Als u op 1 juli 2019 een lopende machtiging tot terugbetaling hebt, dan blijft deze machtiging automatisch geldig tot 31 maart 2020.

Meer informatie over kostendekking van de behandeling vindt u op.

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring