Borstkanker: Zelfonderzoek en vroegtijdige opsporing

Borstkanker, een van de meest voorkomende vormen van kanker bij vrouwen wereldwijd, kan beter worden behandeld wanneer het in een vroeg stadium wordt ontdekt. Vroegtijdige opsporing verbetert niet alleen de kans op een succesvolle behandeling, maar vergroot ook de overlevingskans1. In augustus wil Roche nadruk leggen op het belang van vroegtijdige opsporing en zelfonderzoek. Onze visie om patiënten op de eerste plaats te zetten, gaat verder dan enkel sensibiliseren. We willen proberen iedereen uit te rusten met de nodige tools en informatie om hun eigen gezondheid in handen te nemen, en zorgen dat proactieve maatregelen tegen borstkanker de norm worden. Ga met ons mee in dit verhaal van regelmatige screening en zelfonderzoek om zo borstkanker te overwinnen, stap voor stap.

Vroegtijdige opsporing van borstkanker is cruciaal voor het verbeteren van succesvolle behandelingen en het verhogen van de overlevingskansen. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer borstkanker vroeg wordt ontdekt, de overlevingskans na vijf jaar aanzienlijk hoger is dan bij gevallen waarbij de detectie op een later stadium plaatsvindt1. Het belang van zelfonderzoek kan niet genoeg benadrukt worden, omdat het toelaat proactief zelf mogelijke afwijkingen of veranderingen in je borsten op te merken. Door regelmatig zelfonderzoek uit te voeren en op de hoogte te zijn van de tekenen en symptomen van borstkanker, kunnen individuen snel actie ondernemen en indien nodig medische hulp zoeken. Onthoud dat hoe eerder de detectie plaatsvindt, hoe groter de kans op een succesvolle behandeling. Bekijk de bijbehorende video waarin een ex-patiënt haar ervaring deelt over het belang van vroegtijdige opsporing en zelfonderzoek.

Borstkanker kent geen leeftijdsgrens. Daarom is het van cruciaal belang dat iedereen, ongeacht haar leeftijd, zelfonderzoek en screening als prioriteit stelt.

Het is essentieel om meer bewustwording te creëren rond het belang van screening en testen. Bovendien, als borstkanker in je familie voorkomt of als je drager bent van bekende genetische varianten zoals de BRCA-genen, wordt regelmatig testen nog belangrijker. We willen hierbij vroegtijdige detectie benadrukken en vrouwen aanmoedigen om zich regelmatig te laten testen, ongeacht hun leeftijd of genetische geschiedenis.

Wil je meer informatie?

Hoe?

Nu je overtuigd bent van het belang van een borstkankerscreening/borstonderzoek, vraag je je wellicht af hoe en waar je dit kunt laten doen. Gelukkig is het proces eenvoudig. In België ontvang je als vrouw tussen de 50 en 69 jaar een tweejaarlijkse uitnodiging voor een gratis borstkankerscreening. Meer informatie en details over deelname kun je vinden op de.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat een verdacht knobbeltje op een mammografie niet per se betekent dat je borstkanker hebt. In feite geven de statistieken aan dat in 9 van de 10 gevallen een positieve mammografie-uitslag niet duidt op de aanwezigheid van borstkanker2. Voor meer informatie en verduidelijking, bekijk de informatieve video hieronder.

Voor jongere vrouwen is het essentieel om bewustwording te creëren over het belang van zelfonderzoek. Hiervoor kunnen we verwijzen naar informatieve video's van "Your Boobs Are Calling", waarin een gynaecoloog uitlegt hoe je zelfonderzoek op de juiste manier kunt uitvoeren. Laten we deze bronnen verkennen en vrouwen van alle leeftijden in staat stellen om proactieve stappen te zetten richting preventie en vroegtijdige detectie van borstkanker.

 

Meer informatie rond zelfonderzoek (palpatie) kunt u terecht op onze

References

In dezelfde serie

Care For Your Breasts

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002239 created on 19/07/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring