Nederlands

Op de hoogte blijven over longkanker

Goed geïnformeerd zijn en vooral het gevoel hebben goed te worden begeleid, helpt in de omgang met uw ziekte. Ongeacht of het nu gaat om algemene informatie, revalidatie of financiën, het is essentieel om betrouwbare gesprekspartners en betrouwbare bronnen te hebben.

Checklists: u kan er alle vragen in vinden

De voorbereiding voor een consultatie bij de arts begint al thuis. Een diagnose van longkanker wekt inderdaad veel vragen op. Deze checklists kunnen u helpen bij het plannen van het gesprek met de arts, zodat u niets vergeet.

Hulp voor het gesprek met de arts

Als u goed bent voorbereid, kunt u zich beter concentreren op het gesprek met de arts en eventuele problemen oplossen die voor u belangrijk zijn. Misschien wilt u iemand anders meenemen naar uw afspraak, bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend. Deze persoon kan mogelijk als geheugensteuntje dienen en uw checklist in de gaten houden.

 • Hoe wordt longkanker vastgesteld?

 • Welke onderzoeken maken het mogelijk om een betrouwbare diagnose te stellen?

 • Gebeuren de onderzoeken in het ziekenhuis?

 • Hoe verlopen de onderzoeken precies?

 • Hoe kan ik me op de onderzoeken voorbereiden?

 • Moet ik voor de onderzoeken nuchter zijn?

 • Hoe lang duren de onderzoeken?

 • Zijn de onderzoeken pijnlijk?

 • Moet ik bijwerkingen verwachten?

 • Heb ik iemand nodig om me na het onderzoek naar huis brengt?

 • Wanneer ontvang ik de resultaten van mijn onderzoeken?

 • Wie informeert mij over de resultaten?    

 • Zijn de resultaten definitief of zijn andere onderzoeken nodig?

 • Waar zit de tumor precies?

 • Hoe groot is die?

 • Heb ik misschien secundaire tumoren (uitzaaiingen)?

 • Wat is mijn prognose?

 • Welke maatregelen zijn nu voorzien?

 • Moet ik mijn ziekteverzekering hiervan op de hoogte brengen?

 • Hoe kan ik de diagnose aan mijn omgeving aankondigen?

 • Moet ik mijn werkgever al op de hoogte brengen?

 • Hoe kan ik mijn ervaringen uitwisselen met andere getroffen personen?

Download de folder
 • Wat voor soort tumor is het in mijn geval?

 • In welk stadium bevindt mijn ziekte zich?

 • Wat is het doel van mijn behandeling?

 • Wat zouden in mijn geval de resultaten van een operatie, chemotherapie en/of radiotherapie zijn?

 • Welke andere geneesmiddelen bestaan er voor longkanker?

 • Wat is de juiste behandeling voor mij?

 • Welke effecten zal de behandeling hebben op mijn dagelijks leven?

 • Hoe lang zal mijn behandeling duren?

 • Moet de behandeling onmiddellijk beginnen of heb ik nog even tijd om na te denken?

 • Dekt mijn ziekenfonds de behandelingskosten?

 • Wat kan de complementaire geneeskunde mij bieden?

Download de folder
 • Hoe verloopt precies  de medische opvolging?

 • Welke onderzoeken zijn in mijn geval geïndiceerd?

 • Welke arts zorgt voor de medische opvolging?

 • Hoe lang duurt de medische opvolging?

 • Kunt u, zodat ik een idee kan krijgen, een persoonlijk programma opstellen voor mijn medische opvolging?

 • Wat is het verschil tussen stationaire en ambulante maatregelen?

 • Wie dient de bijbehorende aanvragen in?

Dowload de folder
 • Wat is psycho-oncologie?

 • Welke opleiding hebben psycho-oncologen gevolgd?

 • Wat heb ik aan een consultatie bij de psycholoog?

 • Hoe vind ik een psycho-oncoloog in mijn buurt?

 • Hoeveel sessies zijn er meestal gepland?

 • Neemt het ziekenfonds de kosten voor psycho-oncologische hulp voor zijn rekening?

 • Welke onderwerpen kunnen tijdens deze afspraken worden behandeld?

 • Kan ik ook mijn familie hierbij betrekken?

Download de folder

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00001590 - Created on 06/07/2022


De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring