Nederlands

Meer weten over leverkanker

Een goede voorbereiding helpt om het beste te maken van het gesprek met de arts. Checklists helpen u om alle vragen te stellen waar u mee zit.

Checklist: overzicht van alle vragen

Maak aan de hand van de volgende vragen uw persoonlijke checklist en neem deze mee naar de volgende afspraak met uw arts.

 • Zou ik toegang moeten hebben tot bijzondere voorzieningen voor vroegtijdige opsporing?

 • Betaalt de ziekenkas de kosten voor bijzondere voorzieningen voor vroegtijdige opsporing terug?

 • Welke onderzoeken worden uitgevoerd bij een vroegtijdige opsporing?

 • Wat mag ik van een vroegtijdige opsporing verwachten?

 • Op welke tekenen die kunnen wijzen op leverkanker, moet ik letten?

 • Wat zijn de risicofactoren voor leverkanker?

 • Kan ik mijn risico op leverkanker verminderen?

 • Stijgt het risico op leverkanker door het gebruik van alcohol?

 • Stijgt het risico op leverkanker met de leeftijd?

Download de folder
 • Aan de hand van welke onderzoeken kan leverkanker worden vastgesteld?

 • Moet ik gehospitaliseerd worden of een specialist raadplegen voor de onderzoeken?

 • Moet ik voor of na de onderzoeken op iets bijzonders letten?

 • Hoe verlopen de onderzoeken precies?

 • Hoe lang duren de onderzoeken?

 • Zijn de onderzoeken pijnlijk?

 • Moet ik iemand meebrengen die me na de onderzoeken naar huis brengt?

 • Zijn er bijwerkingen of risico's verbonden aan de diagnoseprocedures?

 • Wanneer ken ik de resultaten van de onderzoeken?

 • In welke mate zijn de resultaten van de onderzoeken betrouwbaar?

 • Wat gebeurt er als er leverkanker wordt vastgesteld?

Download de folder
 • Wat is de functie van de lever?

 • Wat is de invloed van de kanker op de leverfunctie?

 • Wanneer moet de behandeling beginnen?

 • Waar kan ik inlichtingen vinden over de behandelingsopties van leverkanker?

 • Wat zijn mijn genezingskansen?

 • Wat zijn de risico's dat leverkanker zich verspreidt naar andere organen?

 • Heb ik al metastasen?

 • Is psycho-oncologische opvolging aangewezen?

 • Moet ik stoppen met alcohol drinken na een diagnose van leverkanker?

 • Is leverkanker erfelijk?

 • Waar kan ik contactinformatie/zelfhulpgroepen voor patiënten met leverkanker vinden?

 • Moet ik mijn werkgever en mijn collega’s op de hoogte brengen?

Download de folder
 • Welke behandeling kan in mijn geval worden overwogen?

 • Waarom wordt deze behandeling in mijn geval aanbevolen?

 • Kan ik een second opinion vragen?

 • Wat mag ik van de behandeling verwachten?

 • Moet ik gehospitaliseerd worden voor de behandeling?

 • Hoe weet ik of de behandeling succesvol is?

 • Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

 • Bestaan er maatregelen om de bijwerkingen te voorkomen of behandelen?

 • Kan ik zelf iets doen tegen de bijwerkingen?

 • Voor welke symptomen moet ik onmiddellijk een arts raadplegen?

 • Mag ik deelnemen aan een klinische studie?

 • Bestaan er gespecialiseerde centra voor de behandeling van leverkanker?

Download de folder
 • Is de leverkanker volledig genezen na de ingreep?

 • Wat zijn de risico's dat de kanker terugkeert na de ingreep?

 • Wat zijn de mogelijke complicaties?

 • Hoe lang duurt de ingreep?

 • Hoe verloopt de ingreep?

 • Waar moet ik vóór en na de ingreep op letten?

 • Schaadt de ingreep de werking van mijn lever?

 • Hoe lang moet ik in het ziekenhuis blijven?

 • Bestaan er gespecialiseerde centra voor de operaties van leverkanker?

 • Wie is verantwoordelijk voor de medische opvolging na de ingreep?

 • Wanneer kan ik het werk hervatten?

Download de folder

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00000666 - Updated on 14/12/2023


De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring