Nederlands

Op de hoogte blijven over borstkanker

Uw arts heeft u onlangs gediagnosticeerd met borstkanker en u probeert er meer over te weten te komen of u heeft hulp nodig om te leren hoe u met de ziekte om kunt gaan. Hier vindt u nuttige informatie om u voor te bereiden op uw gesprek met uw arts.
Uw arts heeft u onlangs gediagnosticeerd met borstkanker en u probeert er meer over te weten te komen of u heeft hulp nodig om te leren hoe u met de ziekte om kunt gaan. Hier vindt u nuttige informatie om u voor te bereiden op uw gesprek met uw arts.

Checklists voor het gesprek met de arts

Een diagnose van borstkanker roept talloze onbeantwoorde vragen op voor de betrokkenen. Deze checklists kunnen u helpen om u op een verstandige manier voor te bereiden op het consult bij uw arts en na te denken over enkele belangrijke aspecten van de ziekte en de beschikbare behandelingsopties.

 • Hoe lang kan ik erover nadenken?

 • Welk soort ingreep kan voor mij worden overwogen? Kunt u de tumor opereren en toch mijn borst behouden?

 • Hoe verloopt de ingreep?

 • Welke complicaties kunnen optreden tijdens en na de operatie?

 • Is het waarschijnlijk dat de tumor volledig kan worden verwijderd?

 • Welke dokter zal mij opereren?

 • Zal hij ook mijn aanspreekpunt zijn na de ingreep?

 • Als u uw borst niet kunt behouden: wanneer en hoe kunt u deze weer opnieuw laten reconstrueren?

 • Is het nog steeds nodig om de oksellymfeklieren te laten verwijderen?

 • Wat zijn de gevolgen van het verwijderen van de lymfeklieren?

 • Hoe lang moet ik in het ziekenhuis blijven?

 • Wat is er gepland na de ingreep? (hospitalisatie, revalidatie, medische follow-up)?

 • Hoe lang duurt het herstel normaliter na een dergelijke ingreep?

 • Waar wordt radiotherapie voor gebruikt? Wat is het belang ervan voor mij?

 •  Wat zijn de voor- en nadelen van radiotherapie in vergelijking met andere mogelijke behandelingen?

 • Hoeveel sessies zijn er gepland voor mij en hoe lang duren ze?

 • Hoe wordt radiotherapie uitgevoerd? Hoe verloopt radiotherapie precies?

 • Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

 • Wat kan ik doen tegen deze bijwerkingen?

 • Wat kan ik doen om de bijwerkingen te verminderen?

 • Heeft radiotherapie langetermijngevolgen?

 • Wie is mijn belangrijkste contactpersoon tijdens de radiotherapie?

 • Wat is mijn HER2-status? Wat is mijn hormoonreceptorstatus?

 • Wat voor soort medicamenteuze behandeling zal ik krijgen?

 • Heb ik chemotherapie nodig?

 • Wat kan ik van de geneesmiddelen verwachten?

 • Hoeveel behandelingscycli zal ik ontvangen?

 • Hoe lang zijn de tussenpozen tussen de cycli?

 • Hoe worden de geneesmiddelen toegediend?

 • Moet ik de dag vóór de behandeling ergens op letten of iets doen?

 • Heb ik een implanteerbare poortkatheter nodig?

 • Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

 • Hoe lang kan ik verwachten dat de bijwerkingen duren?

 • Wat kan ik doen tegen deze bijwerkingen?

 • Wat kan ik doen om de bijwerkingen te verminderen? Zijn er voorzorgsmaatregelen die ik moet nemen?

 • Heeft de behandeling gevolgen op de lange termijn?

 • Zal ik mijn haar verliezen?

 • Bestaat er chemotherapie waarbij mijn haar niet uitvalt?

 • Moet ik mezelf beschermen tegen infecties?

 • Bij welke aandoeningen moet ik de arts bellen?

 • Kan ik de behandeling stopzetten als ik de bijwerkingen niet kan verdragen?

 • Moet ik mezelf ontzien tijdens de behandeling of kan ik fysieke activiteiten beoefenen of sporten?

 • Wie is mijn belangrijkste contactpersoon tijdens de behandeling?

 • Wat zijn de mogelijke behandelingen die geschikt zijn voor mij?

 • Met welke tussenpozen moet ik u komen raadplegen?

 • Hoe lang duurt de behandeling?

 • Is het mogelijk om een biopsie van de metastase(n) te doen?

 • Kan de HER2-status van de metastase worden geëvalueerd?

 • Mag ik deelnemen aan klinische onderzoeken?

 • Moet ik de dag vóór de behandeling ergens op letten?

 • Moet ik bijwerkingen verwachten? Zo ja, welke?

 • Wat kan ik doen om de bijwerkingen te verminderen? Zijn er voorzorgsmaatregelen die ik moet nemen?

 • Bij welke aandoeningen moet ik contact met u opnemen?

 • Kan ik de behandeling stopzetten als ik de bijwerkingen niet verdragen kan?

 • Wat zijn de mogelijkheden van palliatieve geneeskunde? Zijn ze geïndiceerd voor mij?

 • Heeft u informatie over complementaire geneeskunde? Zijn er interacties?

 • Wat kan ik eten en drinken? Wat moet ik vermijden?

 • Mag ik fysieke activiteiten uitoefenen tijdens de behandeling, zoals wandelen of sporten?

 • Waar kan ik psychologische ondersteuning vinden?

 • Zijn er uitwisselingsmogelijkheden met patiënten die zich in een vergelijkbare situatie bevinden?

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00001383 - Created on 04/05/2022


De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring