Nederlands

Leven met blaaskanker

De behandeling van blaaskanker neemt een belangrijke plaats in het dagelijkse leven. Maar het welzijn van de betrokken personen hangt ook af van andere factoren zoals, bijvoorbeeld, evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging en steun van naasten en specialisten.

Gezonde voeding en blaaskanker

Gezonde voeding zal blaaskanker niet genezen, maar het zal het lichaam alle belangrijke voedingsstoffen, vitaminen, mineralen en sporenelementen geven. Verse en evenwichtige voeding bevordert een goede gezondheid en levert ons de nodige energie om de grote en kleine risico's van het dagelijkse leven het hoofd te bieden. Bovendien is goede voeding ook gunstig voor de kwaliteit van leven omdat het ook helpt om in vorm te blijven, ondanks vermoeiende behandelingen. Dankzij evenwichtige menu's kunnen de betrokken personen dus zelf iets doen om zich goed te voelen (mirakelkuren en antikankerdiëten worden afgeraden). De betrokken personen kunnen zich informeren bij hun behandelend arts die hen individueel advies zal geven over de voeding die geschikt is voor hen tijdens en na de behandeling.

Op een evenwichtige en plezierige manier eten en drinken

Het is vooral belangrijk voor mensen met blaaskanker om een normaal gewicht te behouden. Overgewicht verzwakt de blaasspieren en verhoogt de kans op incontinentie. 

Voldoende drinken: het wordt aanbevolen om twee tot drie liter te drinken om de urinewegen goed te irrigeren en hierbij de voorkeur te geven aan water en kruidenthee.

Lichaamsbeweging en blaaskanker

Regelmatig sporten is goed voor lichaam en geest. Het is bewezen dat lichaamsbeweging veel positieve effecten heeft op ons welzijn, ook in geval van kanker: we verbeteren onze kracht en conditie, we blijven soepel en trainen onze zin voor coördinatie. Lichaamsbeweging kan ons ook helpen om gewicht te verliezen of om gewichtstoename te voorkomen. Dit is des te belangrijker bij mensen met blaaskanker om incontinentie te voorkomen. Bovendien is een getraind lichaam sterker en versterkt lichaamsbeweging ons immuunsysteem.

Bovendien stabiliseert lichaamsbeweging onze emotionele ingesteldheid: het versterkt ons zelfvertrouwen en maakt het gemakkelijker om ons lichaam te aanvaarden. Sport maakt gelukshormonen vrij, verbetert onze stemming en vermindert onze angst en stress. Tot slot genieten veel kankerpatiënten hierdoor van een betere kwaliteit van leven. De behandeling van blaaskanker hecht veel belang aan fysiotherapie en revalidatiesport. Patiënten met een kunstmatige blaas moeten vooral hun perineum versterken. Gerichte oefeningen helpen incontinentie te voorkomen.

Een dagelijks activiteitenprogramma opzetten

Zelfs al is het moeilijk, zorg er toch voor dat u regelmatig lichaamsbeweging in uw dagelijkse leven inbouwt. Te veel rust is niet gunstig. Integendeel, het verzwakt. De individuele resistentie van de verschillende patiënten speelt hier een belangrijke rol, afhankelijk van de leeftijd, de algemene gezondheidstoestand en het stadium van de ziekte. U bent niet verplicht om een sport te beoefenen die u doet zweten en uw eigen grenzen overschrijdt. Het is belangrijk om actief te blijven in uw dagelijks leven. Deze enkele tips zullen snel meer beweging in uw leven brengen:

 • Kleine wandelingen maken

 • De trap in plaats van de lift nemen

 • Fietsen in plaats van met de bus of tram gaan

 • Eén of twee haltes vóór bestemming afstappen en de rest van de weg te voet afleggen

Psycho-oncologie – psychologische ondersteuning om beter om te gaan met bezorgdheden en angsten

Een kanker is ook een bron van emotionele stress, die meestal gepaard gaat met angst en verdriet. In sommige gevallen zelfs depressie. Het is niet gemakkelijk om hiermee om te gaan. Een psycho-oncoloog kan een waardevolle ondersteuning zijn om de ziekte onder controle te houden. Psycho-oncologen zijn specialisten die advies geven aan kankerpatiënten en hun naasten.

Therapeutische begeleiding kan de betrokken persoon helpen de gebeurtenissen in een ander daglicht te zien. Met name voor patiënten met blaaskanker is de keuze van de te gebruiken behandeling een moeilijk thema. De angst voor incontinentie of impotentie bij mannen, en de onzekerheid over een mogelijke impact op het seksuele leven leiden tot grote bezorgdheid.

Voor familieleden van patiënten met blaaskanker

De diagnose van blaaskanker zet ook het leven van naasten van de betrokken personen op zijn kop. Als naaste heeft men een belangrijke rol om de patiënt te verlichten en te ondersteunen. De naaste wil ook helpen bij het nemen van moeilijke beslissingen en de patient begeleiden bij zijn strijd tegen de ziekte. Het is dan ook van essentieel belang zich te informeren over de ziekte, de mogelijke behandelingen, de eventuele bijwerkingen en socio-juridische vragen.

Niemand heeft voldoende energie om 24 uur op 24 in dienst van een patient te zijn. Een dagelijks leven dat constant draait rond de ziekte, vraagt enorm veel. Daarom is het belangrijk dat naasten af en toe een break nemen om voor zichzelf te zorgen, te ontspannen en hun gedachten te verzetten.

Naasten kunnen een belangrijke steun zijn voor patiënten met blaaskanker. De volgende adviezen over communicatie en het samenleven kunnen deze moeilijke periode vergemakkelijken:

 • Openlijk en oprecht praten

 • Ernstige thema's niet uit de weg gaan

 • Het gevoel geven dat men er is voor de andere.

 • Helpen bij het vinden van een competente arts

 • Genoegen nemen met een luisterend oor te bieden

 • De patiënt begeleiden bij zijn/haar raadplegingen bij de arts, bij onderzoeken of bij chemotherapiesessies

 • Hulp bieden aan partner/vriend

 • Mooie momenten delen

 • De patiënt zijn ziekte even doen vergeten

 • Een 'nee' respecteren

 • Zich informeren over de maatregelen die kunnen helpen (sport, voeding)

Voeding, lichaamsbeweging of ondersteuning van naasten en specialisten zijn belangrijke hulpmiddelen voor het lichamelijk en geestelijk welzijn en kunnen, tijdens en na de behandeling, gunstig zijn voor de algemene toestand van een patiënt met blaaskanker.

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00000299 - Created on 05/11/2021


De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring